Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Brak komentarzy

Nowości w HubSpocie

Nowości w HubSpocie - zdjęcie nr 1

HubSpot nowości

W cyfrowym świecie kilka miesięcy to czasem cała epoka. Trendy contentowe, UX-owe czy technologiczne potrafią szybko podbić internet, a następnie równie błyskawicznie zniknąć. Zwykle zostają po nich tylko opuszczone sekcje w panelach różnych narzędzi oraz archiwalne artykuły marketingowców, którzy niejako dla zasady wyrażają faryzejski entuzjazm dla każdej nowości.

Inaczej się nie da – dynamika digitalu wymaga od twórców narzędzi, by stale szukali nowych dróg rozwoju, a projekty, które się nie rozwijają (lub rozwijają się w złym kierunku) odsyłali na biznesowe cmentarzysko.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy HubSpot, czyli jedna z najpopularniejszych platform CRM na świecie, wprowadziła kilka istotnych nowości. Próżno szukać ich na wspomnianym powyżej cmentarzysku! Przedstawiamy je poniżej.

>> E-commerce: Gdzie założyć sklep internetowy? <<

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

HubSpot – nowe funkcje w 2022. Co w HubSpocie piszczy?

Modyfikacje dotyczą przede wszystkim Service Huba, jednak warto zwrócić uwagę także na nowe możliwości dotyczące integracji z hubspotowym API.

Hubspot rezygnuje z używania API key

W zamian za to przechodzimy na private apps, które gwarantują większe bezpieczeństwo. Jest to możliwe poprzez nadanie wybranym aplikacjom odpowiednich dostępów do modułów systemu. Prywatne softy zapewniają specjalny token dostępowy, który jest generowany indywidualnie dla każdej aplikacji. Taka funkcjonalność pozwala na udzielenie dostępu jedynie do danych wykorzystywanych przez aplikację, i jego ograniczenie dla całej reszty.

Dla deweloperów oznacza to tyle, że będą uwierzytelniać API inną metodą niż wcześniej. Wszystkie aplikacje używające API key przestaną działać, dlatego trzeba odpowiednio wcześnie zadbać o przejście na inną formę uwierzytelniania. 

Jeśli soft bazujący na API HubSpota ma być używany przez wiele kont HS, nie wykorzystuj w nim aplikacji prywatnych. W takim wypadku należy dodać do niego standard autoryzujący OAuth 2.0., który pozwala na połączenie konta HubSpot z inną zewnętrzną aplikacją. 

Nowości w HubSpocie - zdjęcie nr 4

SLA (Service Level Agreement) – umowa o poziomie świadczenia usług

Funkcja HubSpota pozwalająca na obliczenie, ile czasu upłynęło od utworzenia zgłoszenia do pierwszej odpowiedzi lub do zamknięcia ticketu. 

Oddzielne SLA ustalimy dla każdej poszczególnej skrzynki, na którą wpadają zlecenia. W zależności od priorytetu dobierzemy limit czasowy, po upłynięciu którego zgłoszenie zostanie przeterminowane.

Czas do zamknięcia zgłoszenia możemy mierzyć bez przerwy (całą dobę) lub w z góry ustalonych godzinach roboczych. Opcje te pozwalają dostosować SLA pod odpowiedni profil prowadzenia firmy oraz indywidualne potrzeby organizacji.

Czas ujmiemy w protokołach, w odpowiednio skonfigurowanych raportach HubSpot. Dzięki temu przełożeni będą wiedzieli, czy umowy odnośnie świadczenia usług są dotrzymywane.

Nowości w HubSpocie - zdjęcie nr 5

>> 7 recept na sprzedaż w czasach kryzysu <<

Portal klienta

Kolejną nowością w HubSpot Service Hub jest Portal klienta. Pozwala na kontrolowanie komunikacji w sprawach wsparcia lub obsługi, podglądu ticketów, ich statusów oraz przeglądania wiadomości z konwersacji z konsultantem.
Wewnątrz portalu zobaczymy wiadomości powiązane bezpośrednio z naszymi zgłoszeniami, których źródłem mogą być wiadomości email, chat lub wypełnienia formularza.

Ustawiając portal klienta w HubSpot, musimy wybrać, na jakiej domenie podłączonej pod HubSpot go postawimy. Trzeba także połączyć go z odpowiednim lejkiem lub lejkami serwisowymi, dzięki czemu klienci zobaczą zgłoszenia przypisane do nich. 

Oprócz lejka możemy nałożyć na zgłoszenia inne filtry, co pozwala na sterowanie ticketami w sposób o wiele bardziej zaawansowany (w przypadku ticketów udostęnianych do wglądu klientom).

Dodatkowo w portalu możemy tworzyć konta naszym klientom lub nadać dostęp jedynie z góry wybranej liście kontaktów. Skonfigurujemy także dostęp do zgłoszenia wszystkim użytkownikom powiązanym z jedną firmą lub za sprawą specjalnych ustawień ticket będzie widoczny tylko dla pojedynczego kontaktu. 

Na sam koniec możemy dostosować wygląd portalu oraz udostępnić go użytkownikom końcowym.

Nowości w HubSpocie - zdjęcie nr 6

Więcej o HubSpocie i jego zaletach w różnych aspektach zarządzania firmą i marketingiem możesz przeczytać w osobnych artykułach:

Tekst został stworzony we współpracy z Adamem Kubaszewskim.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany