Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Brak komentarzy

Design Thinking – o co tyle hałasu? Sprawdź!

Design Thinking – o co tyle hałasu? Sprawdź! - zdjęcie nr 1

design thinking

Podejmując się projektowania według metodyki Design Thinking naszą intencją powinno być wykreowanie mnóstwa różnych możliwości i rozwiązań. Nie jest to więc metoda, która prowadzić ma do zaszufladkowania się i ograniczenia do jednego konkretnego wyniku. 

doktryna design thinking
doktryna Design Thinking 🙂

Korzystając z Design Thinking chcemy dać upust swojej wyobraźni, wygenerować mniej lub bardziej realne pomysły i podejść do szablonowych rozwiązań z zupełnie innej strony. Jak wygląda praktyczna strona zastosowania tej metodologii? W jaki sposób Twoja firma może wykorzystać ją do stworzenia nowej oferty, wygenerowania kreatywnej koncepcji na kampanię marketingową czy nowych pomysłów na działania CSR-owe? O tym poniżej! 

Design Thinking – co to jest?

Design Thinking to metoda rozwiązywania problemów oraz tworzenia nowych rozwiązań. To inaczej myślenie projektowe. Metodologia ta opiera się na zrozumieniu i wskazaniu danego problemu czy potrzeby odbiorcy, a następnie na szukaniu rozwiązań, często w nieszablonowy i niejednoznaczny sposób, a kończąc na wprowadzaniu tych pomysłów do realizacji oraz testowaniu i ulepszaniu ich w praktyce.

Pojęcie to zostało po raz pierwszy zdefiniowane w USA w latach 60-tych XX wieku. Zyskało jednak na popularności w Polsce w ostatnich latach. Pojawiły się kursy, warsztaty i szkolenia Design Thinking. Rozwiązanie to szybko zyskało swoich fanów wśród specjalistów  marketingu i social media, employer brandingu, brand managerów oraz managerów projektów (w większości dziedzin, w których mamy szczególne zapotrzebowanie na niestandardowe pomysły i kreatywne sposoby rozwiązywania problemów). 

Design Thinking – dla kogo?

Proces Design Thinking, mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się być skomplikowany, tak naprawdę jest bardzo uniwersalną metodą, nie zarezerwowaną tylko i wyłącznie dla wielkich firm i dużych zespołów projektowych. Zastosować może ją każdy. Znajdzie bowiem ona zastosowanie zarówno w obszarach biznesu, nauki  czy kultury. Jest na tyle uniwersalna, że sprawdzi się zarówno przy mniejszych projektach wewnętrznych jak i tworzeniu globalnej kampanii reklamowej. To nie wszystko. Korzyści z podejścia Design Thinking mogą czerpać również:

 • projektanci UX, UI i graficy zainteresowani uzyskaniem nowego podejścia do rozwiązywania problemów projektowych i generowania rozwiązań, które działają;
 • kierownicy projektów poszukujący całościowego procesu, który integruje wszystkich interesariuszy w celu stworzenia rozwiązań zorientowanych na użytkownika;
 • programiści zainteresowani udziałem w generowaniu pomysłów i procesie projektowania;
 • przedsiębiorcy, którzy chcą wczuć się w użytkowników i tworzyć produkty, które pasują do rynku i życia użytkowników;
 • marketerzy, którzy chcą dogłębnie zrozumieć klientów;
 • interesariusze projektu/firmy, którzy chcą zaangażować się w proces budowy produktu lub usługi
 • każdy, kto jest zainteresowany innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów zarówno w pracy i życiu.

Metoda Design Thinking jest  przydatna w rozwiązywaniu złożonych problemów, które są źle zdefiniowane lub nieznane, poprzez zrozumienie związanych z nimi ludzkich potrzeb, ponowne sformułowanie problemu w sposób skoncentrowany na użytkowniku, tworzeniu wielu pomysłów podczas sesji burzy mózgów i przyjęciu praktycznego podejścia w prototypowaniu i testowaniu.

Design Thinking – przykłady kiedy warto zastosować? 

Z Design Thinking skorzystać może każdy kto choć w małym stopniu zapoznał się z celem oraz procesem postępowania według tej metodyki. Proces ten może okazać się bardziej owocny niż standardowo przeprowadzane procesy mające na celu stworzenie nowej usługi, produktu czy podejścia w firmie. Kiedy warto zainteresować się Design Thinking i spróbować działać wedle jego zasad? 

 • tworząc nową usługę dla klientów lub usprawniając aktualne usługi / produkty,
 • kreując nową kampanię reklamową (offline i online), w tym jej strategię, potrzebne materiały i techniki dotarcia do odbiorców,
 • usprawniające strategie pozyskiwania nowych klientów, partnerów czy współpracowników,
 • usprawniając ścieżki naszego potencjalnego klienta,
 • rozwijając pakiety benefitów dla pracowników i form wynagrodzenia,
 • projektując procesy w firmie (zatrudniania, administracyjne, zamówień, obsługi technologii lub klientów itp.)
 • tworząc koncepcję działań CSR,
 • opracowując strategię Employer Brandingową,
 • podczas działań rebrandingowych, zmian w identyfikacji wizualnej firmy,
 • i więcej.

Design Thinking – Jak zacząć?

Proces Design Thinking podzielony jest na pięć etapów: Empatyzacja, Definiowanie (problemu), Ideacja (szukanie rozwiązań), Prototypowanie, Testowanie. Natomiast w praktyce proces ten może być prowadzony w sposób bardziej elastyczny i nieliniowy. Na przykład różne grupy w zespole projektowym mogą prowadzić więcej niż jeden etap jednocześnie lub projektanci mogą gromadzić informacje i prototypy w trakcie całego projektu, aby w danym momencie przedstawić swoje pomysły i wizualizację rozwiązań problemów. 

Co ważne w Design Thinking projektanci nie dokonują wczesnych ocen jakości pomysłów. Celem jest bowiem minimalizacja strachu przed porażką i maksymalizacja wkładu i udziału interesariuszy w fazie ideacji (burza mózgów) oraz prototypowania (o tym poniżej). Aby rozpocząć swoją przygodę z Design Thinking wystarczy poznać ogólne założenia procesu oraz podzielić pracę na ustalone etapy. 

Etapy Design Thinking

Metodę Design Thinking można podzielić na kilka sposobów. Najpopularniejszy i najczęściej stosowany jest pięcioetapowy proces, podzielony następująco:

 1. Empatyzowanie – zbieranie danych i poznawanie naszego odbiorcy.
 2. Definiowanie problemu – zebranie wszystkich informacji z fazy I i ich przeanalizowanie w celu wyłonienia problemów / zagwostek naszego odbiorcy. 
 3. Ideacja – etap rozpoczęcia generowania pomysłów.
 4. Prototypowanie – projektowanie rozwiązań, które odpowiedzą na problemy poznane i przeanalizowane we wcześniejszych etapach.
 5. Testowanie – sprawdzanie czy wygenerowane pomysły i stworzone prototypy są skuteczne i pomocne.
etapy design thinking empatyzowanie

Empatyzowanie (Empatia)

Pierwsza część procesu Design Thinking wiąże się z „wczuciem się” w potrzeby odbiorcy. Konieczne jest spojrzenie na problem z punktu widzenia odbiorcy oraz podjęcie próby zrozumienia jak myśli, działa i co czuje. Pierwszy etap Design Thinking to moment zbierania danych o odbiorcy. Może okazać się, że to w jaki sposób patrzymy na dany problem różni się od tego jak patrzy na niego potencjalny odbiorca. Analiza i zbieranie informacji może odbywać się poprzez interakcję i rozmowy, ale także przez obserwację czy analizę statystyk. Popularnymi środkami stosowanymi na tym etapie są m.in. mapy empatii, wywiady etnograficzne, obserwacje użytkowników czy ankiety. Wszystko, co zostanie zebrane na tym etapie, determinuje w pewnym stopniu kolejne kroki.

etapy design thinking definiowanie

Definiowanie (problemu)

Kolejny etap Design Thinking ma na celu określić, konkretniej sformułować dany problem. Aby to zrobić konieczna jest synteza informacji zebranych na etapie empatii. Dostrzeżenie realnych potrzeb odbiorcy jest trudne, tym bardziej, że mamy tendencje do zamykania się w swoich przyzwyczajeniach i ramach myślowych. Zdefiniowanie bądź zredefiniowanie problemu pozwala ustalić dalszy kierunek pracy. Ważne, aby problem określić optymalnie, to znaczy nie zamykać go w zbyt wąskim lub zbyt szerokim zakresie. Warto również odejść od przyzwyczajeń czy stereotypów, które mogą w znacznym stopniu wpływać na postrzeganie problemów i tym samym utrudniać nam obiektywne spojrzenie na problem. Techniki pomagające w określeniu i zdefiniowaniu problemu, nad którym pracujemy to m.in. burza mózgów, technika 5x why, mapowanie problemu na osi „jak?” vs „po co?” itp. Trudno jednoznacznie polecić jedną konkretną technikę. Każdy zespół projektowy może mieć inną ulubioną bądź bardziej sprawdzoną metodę, według której najlepiej się mu pracuje. Można również eksperymentować z technikami, by dostrzec różnice podejściach oraz zebrać jak najwięcej różnych wyników.

etapy design thinking ideacja

Ideacja – szukanie rozwiązań

Mając zdefiniowany problem, w następnym kroku Design Thinking poszukujemy jego rozwiązań. Powinien to być to szereg pomysłów, z których to dopiero na sam koniec te uznane za najlepsze posłużą do etapu prototypowania. Etap szukania rozwiązań jest nieco zdradliwy. Często od razu chcemy poszukiwać odpowiedzi. Jednak bez rzetelnego przepracowania dwóch wcześniejszych etapów możemy znajdować błędne rozwiązania, gdyż potrzeby odbiorcy są inne niż pierwotnie zakładaliśmy bądź problem ma inne podstawy niż te, jakie nam się wydawało na początku. Podstawowym narzędziem na tym etapie jest burza mózgów. Istotne w tym etapie jest właśnie podejście poszukiwania wielu możliwości, zamiast jednego konkretnego wyniku. Naszym celem powinno bowiem być znalezienie nieszablonowych rozwiązań, a te nie zawsze i dla każdego będą na pierwszy rzut oka właściwe i racjonalne.

etapy design thinking prototypowanie

Prototypowanie

To czas na stworzenie wstępnych wersji naszych rozwiązań oraz dookreślenie materiałów, źródeł czy koniecznych zasobów do ich zrealizowania. Tworzymy prototyp, a więc naszą wersję beta, którą bazując na wynikach otrzymanych w późniejszej fazie, tj. testowania, będziemy odpowiednio modyfikować i dopracowywać. Na tym etapie warto poinformować nasz zespół, że jeszcze nie zależy nam na tym, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, a rozwiązania perfekcyjnie dopracowane. Tutaj chcemy raczej zwizualizować sobie to nad czym pracowaliśmy. Jeśli była to aplikacja mobilna – możemy ocenić mock-upy podesłane przez grafików. Jeśli to nowa usługa, którą chcemy wzbogacić nasze portfolio, możemy poddać ją  ostatecznej ocenie przez zespół. To, nad czym pracowaliśmy w ostatnich etapach niedługo ujrzy światło dzienne. Prototypowanie to więc ostatnia okazja, by przeanalizować zebrane dane, sprawdzić czy rozwiązanie odpowiada potrzebom i problemom naszego użytkownika oraz porównać je z innymi rozwiązaniami, by upewnić się, że możemy poddać je testom.

etapy design thinking testowanie

Testowanie

Jest to ostatni etap Design Thinking, choć w niektórych źródłach podaje się jeszcze szósty etap: wdrażania rozwiązania (eng. implementation). Wyniki uzyskane podczas fazy testowania są często wykorzystywane do przedefiniowania jednego lub większej liczby problemów na podstawie dostępnych danych o użytkownikach, ich sposobie myślenia, zachowania czy sposobach użytkowania danego produktu lub usługi. Nawet na tym etapie wprowadzane są jeszcze zmiany i udoskonalenia, aby wykluczyć wszystkie niedociągnięcia i uzyskać jak najskuteczniejsze rozwiązanie. 

Design Thinking – narzędzia, które wspomogą Twoją pracę!

W każdym etapie mogą przydać nam się różne narzędzia. W zależności od tego jak pracujemy: czy jest to spotkanie online, podczas którego mamy możliwość komunikowania się tylko poprzez komunikator czy wszyscy interesariusze zgromadzeni są razem w pomieszczeniu. 

 • Design Thinking narzędzia do pracy online

W wersji online przydadzą nam się napewno narzędzia ułatwiające zebranie wszystkich pomysłów powstałych podczas burzy mózgów w jednym miejscu. Może być to np. RealtimeBoard, Milanote, MindMap, MindMeister, Coggle  czy znany wszystkim zwykły Google Documents. 

 • Design Thinking narzędzia w pracy offline

W pracy offline oprócz biurka i wygodnych krzeseł przydadzą się też materiały ułatwiające zapisanie lub zwizualizowanie sobie zebranych pomysłów jak np. flipcharty, kolorowe samoprzylepne karteczki czy tablice.

 • Narzędzia w fazach prototypowania i testowania 

W fazie prototypowanie może przydać nam się m.in Figma czy Adobe XD. Natomiast na etapie testowania przydadzą się narzędzia takie jak HotJar, SmartLook czy A/B testing. 

Podsumowując, Design Thinking wymaga świadomego postępowania i otwarcia, by w efekcie otrzymać sprawdzone i racjonalne rozwiązanie jakim może być innowacyjny produkt czy usługa odpowiadająca dokładnie na potrzeby naszych klientów. To sposób na wprowadzenie nieszablonowego rozwiązania do naszej firmy oraz umożliwienie współpracownikom zaproponowania swoich pomysłów w szerszym gronie, bez narażania się na krytykę czy pochopną ocenę. Choć jest to metoda stosunkowo prosta, użycie odpowiednich narzędzi oraz moderowanie grupy przez odpowiedzialną osobę odgrywa kluczową rolę, determinującą powodzenie projektu. 

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany