Oferta

Audyt analityki

Nie masz pewności czy Twoje dane gromadzone na koncie Google Analytics zbierają się poprawnie, a decyzje, podejmowane na ich podstawie, są słuszne?

Stałe kontrolowanie skuteczności prowadzonych działań w obszarze marketingu pozwala wskazać kanały marketingowe, które najszybciej przybliżą Twoją firmę do osiągnięcia założonego celu biznesowego i zwiększenia sprzedaży.

Darmowa wycena

Audyt analityki - zdjęcie nr 1
 • Weryfikacja poprawności konfiguracji GA4 z obowiązującymi standardami
 • Analiza wykorzystania funkcjonalności GA4 w celu oceny jakości zebranych danych
 • Identyfikacja błędów i potencjalnych problemów w raportowaniu i analizie danych
 • Wskazanie możliwości poprawy skuteczności działania narzędzia

Kiedy wykonać audyt analityki?

Jeżeli Twoje konto Google Analytics niepoprawnie zbiera dane, podejmowane na ich podstawie decyzje tracą na wartości. Konsekwencje mogą być poważne. Być może intensywnie rozwijasz kanał marketingowy, który nie jest kluczowy przy osiąganiu wyznaczonego celu lub przeznaczasz swój budżet marketingowy na kampanie, które w rzeczywistości nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Niestety, poprzez nieodpowiednio skonfigurowaną analitykę możesz przez długi czas błędnie oceniać skuteczność swoich działań, a w konsekwencji podejmować błędne decyzje biznesowe. Jeżeli w Twojej firmie dane dostarczane przez system Google Analytics zasadniczo różnią się od informacji wysyłanych przez działy sprzedaży, magazyn czy marketing, to znak, że warto wykonać audyt ustawień analityki.

Monitoring wskaźników świadczących o rozwoju firmy (tzw. KPI) pozwala zarówno na szybkie reagowanie w przypadku dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, jak i długofalową ocenę skuteczności działań. Obecnie coraz więcej czynników ma na nie wpływ, a tym samym, coraz trudniej jest interpretować gromadzone dane. By dowiedzieć się czy w odpowiedni sposób Twoja firma zbiera, weryfikuje i analizuje dane z kampanii dostępne w Google Analytics, Verseo oferuje audyt analityki.

 

Audyt analityki – najczęściej pojawiające się błędy i ich konsekwencje

Ponad 76% kont Google Analytics nie zbiera danych w sposób poprawny. To zatrważająca statystyka. Idąc dalej śladem interesujących metryk: jedynie co 10 konto korzysta z takich ustawień jak grupowanie treści, grupowanie kanałów czy segmenty niestandardowe. Oznacza to, że zdecydowana większość użytkowników nie wykorzystuje nawet w połowie możliwości, jakie oferuje nam Google Analytics.

Jakie błędy pojawiają się najczęściej podczas przeprowadzanych audytów przez specjalistów Verseo?

 

01

Niepoprawne osadzenie kodu śledzenia

Częstą przyczyną błędnego zbierania danych jest pominięcie którejś z podstron podczas implementowania kodu Google Analytics. Powoduje to wysyłanie wybiórczych informacji. Kod śledzenia powinien być umieszczony w obrębie każdej podstrony serwisu.

Innym powodem zbierania niepoprawnych danych jest występowanie dokładnie tego samego kodu Google Analytics na wybranej lub co gorsza, każdej podstronie witryny. Powoduje to dublowanie się takich metryk jak: sesje, odsłony, konwersje czy zdarzenia.

02

Brak wykluczenia ruchu wewnętrznego

Na koncie Google Analytics zawsze powinniśmy pamiętać o wykluczeniu ruchu wewnętrznego. To bardzo ważne, ponieważ wejścia na stronę generowane przez pracowników firmy często zaburzają zbierane dane i sprawiają, że są one mylące. Jeśli ruch został tylko zdefiniowany lub podczas wykluczenia nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie adresy IP firmy część ważnych wyników może zostać zanieczyszczona. W Verseo przeprowadzając audyt analityki upewniamy się, że na Twoim koncie ruch wewnętrzny został odpowiednio zdefiniowany oraz wykluczony.

03

Brak śledzenia istotnych zdarzeń lub ich niepoprawna konfiguracja

Jeżeli nie skonfigurowałeś śledzenia zdarzeń istotnych dla Twojego biznesu, ciężko będzie dokonać wartościowej analizy pod kątem skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Ponad 62% sklepów online nie mierzy takich akcji jak dodanie produktu do koszyka czy rozpoczęcie procedury zakupowej.

Warto podkreślić fakt, iż samo występowanie zdarzeń w panelu Google Analytics nie oznacza jeszcze sukcesu. Wyniki przeprowadzonych audytów pokazują, że średnio 1/10 witryn ma je niepoprawnie skonfigurowane. Uruchamianie się zdarzeń w niewłaściwym momencie lub aktywowanie ich kilkukrotnie podczas pojedynczej akcji to najczęściej pojawiające się błędy. 

Kolejną istotną sprawą jest zweryfikowanie występowania zdarzeń z interakcją, czyli takich, które powodują, że konkretna sesja nie zostanie zaliczona jako odrzucenie, nawet jeśli użytkownik nie przejdzie na kolejną podstronę. Nie chcemy bowiem, by wszystkie zdarzenia wpływały na współczynnik odrzuceń, ponieważ takie działanie diametralnie zaburza dane dotyczące zaangażowania użytkowników na stronie.

04

Niewłaściwe ustawienie celów lub ich brak

Brak pomiaru celów to brak możliwości wyciągania wniosków dotyczących skuteczności kanałów marketingowych. Bez takiej wiedzy Twoja firma nie jest w stanie poprawnie alokować budżet reklamowy czy inwestować w dalszy rozwój SEO, ponieważ nie posiada wiarygodnych informacji, czy przynosi to wymierne korzyści.

05

Brak połączenia z kontem Google Ads/Google Search Console

Połączenie zarówno z kontem Google Ads jak i Google Search Console pozwala na skuteczniejszą analizę metryk dotyczących ruchu na stronie i zaangażowania użytkowników. Dodatkowo możemy importować cele skonfigurowane na koncie Google Analytics do panelu reklamowego, w efekcie czego nasza kampania reklamowa działa skuteczniej.

06

Nieprawidłowe przypisywanie źródła ruchu

Poza nieprawidłowym zbieraniem danych o zdarzeniach i konwersjach, błędy polegające na niewłaściwym przypisywaniu źródła ruchu to drugi najczęściej pojawiający się problem. Może on wynikać z dwóch powodów:

 • brak wykluczeń niechcianych witryn odsyłających (np. bramki płatnicze),
 • występowanie parametrów UTM w obrębie witryny.

Skutkuje to nadpisywaniem właściwego źródła ruchu, które doprowadziło

użytkownika do Twojej strony. Efekt? Analizując skuteczność kanałów Twoja firma
bazuje na niewłaściwych danych.

Innym problemem związanym z analizą sposobu pozyskiwania użytkowników jest

niewłaściwe przypisanie źródła ruchu do konkretnego kanału. Jeśli widzisz, że w Domyślnym grupowaniu kanałów sekcja Other zbiera więcej niż 5% ruchu, czas pomyśleć o niestandardowej konfiguracji.

Problematyczny dla Google Analytics jest również ruchu pochodzący z portalu Facebook, który bardzo rzadko przyporządkowany jest do kanału Social. Wszystko to ostatecznie sprawia, że analiza źródeł pozyskiwania użytkowników na poziomie kanałów jest niepoprawna.

Audyt Google Analytics z Verseo

W ramach usługi sprawdzamy poprawność implementacji kodu śledzenia, weryfikujemy wiarygodność zebranych danych, aktywność wprowadzonych ustawień takich jak cele czy zdarzenia oraz ich poprawność działania.

Jeżeli po przeprowadzonym przez nas audycie zdecydujesz się na naprawę swojej usługi Google Analytics z Verseo, zwrócimy Ci jego koszt odejmując go od kwoty za działania naprawcze!

Zapoznaj się z zakresem naszego audytu, a jeżeli potrzebujesz czegoś więcej – napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie indywidualny plan dostosowany do Twoich potrzeb!

Poniżej znajdziesz informację, jakie ustawienia zostaną przez nas sprawdzone i ocenione

ETAP I – Kod Śledzenia

 • Implementacja kodu śledzenia
 • Badanie poprawności zbierania danych w stworzonej usłudze
 • Tryb uzyskiwania zgody (cookie banner + consent mode)

ETAP II – Konfiguracja

 • Strefa czasowa raportów
 • Ustawienia strumienia danych
 • Konfiguracja pomiaru zaawansowanego
 • Wykluczenie ruchu wewnętrznego
 • Wykluczenie niechcianych linków odsyłających
 • Google Signals
 • Czas przechowywania danych

ETAP III – Warstwa danych (dataLayer)

 • Kompletność warstwy danych pod kątem eventów rekomendowanych
 • Duplikacja eventów w warstwie danych
 • Poprawność przesyłanych informacji

ETAP IV – Jakość danych

 • Obecność zdarzeń rekomendowanych
 • Aktywność zdarzeń rekomendowanych
 • Parametry zdarzeń rekomendowanych

ETAP V – Pomiar

 • Odbiorcy
 • Wyszukanie w witrynie
 • Grupowanie treści
 • Współczynniki konwersji w raportach standardowych

ETAP VI – Konwersje

 • Dobór konwersji pod kątem celu biznesowego
 • Zliczanie konwersji
 • Lejek ścieżki konwersji

ETAP VII – Linkowanie

 • Google Ads
 • Google Merchant Center
 • Google Search Console

Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami, a nasz specjalista pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy

Czas potrzebny na wykonanie audytu zależy od obecnych ustawień konta Google Analytics oraz wielkości witryny.

Warto pamiętać o tym, że namierzenie błędów to połowa sukcesu na drodze do dobrze funkcjonującej web analityki. Druga połowa związana jest z poprawną i kompleksową konfiguracją konta, co robimy w ramach pakietów analityki.

Wypełnij formularz
i odbierz darmową wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesemi przygotujemy
indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie
mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Audyt analityki - zdjęcie nr 3
 • Monika Praczyk
 • Content Marketing Manager
 • Na zapytania złożone pon. – pt. 8.00 – 16.00
  odpowiadamy w ciągu 1 godz.
 • Na pozostałe pytania odpowiemy następnego
  dnia roboczego po 9.00.
Twoje dane są bezpieczne.

Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.