Oferta

Audyt analityki

Nie masz pewności czy Twoje dane gromadzone na koncie Google Analytics zbierają się poprawnie, a decyzje, podejmowane na ich podstawie, są słuszne?

Stałe kontrolowanie skuteczności prowadzonych działań w obszarze marketingu pozwala wskazać kanały marketingowe, które najszybciej przybliżą Twoją firmę do osiągnięcia założonego celu biznesowego i zwiększenia sprzedaży.

Darmowa wycena

Badanie poprawności zbierania danych w stworzonej usłudze
Sprawdzanie poprawności implementacji kodu Google Analytics Universal lub/oraz GA4
Zaawansowana analiza poprawności ustawień konta Google Analytics ze szczególnym uwzględnieniem agregacji danych

Kiedy wykonać audyt analityki?

Jeżeli Twoje konto Google Analytics niepoprawnie zbiera dane, podejmowane na ich podstawie decyzje tracą na wartości. Konsekwencje mogą być poważne. Być może intensywnie rozwijasz kanał marketingowy, który nie jest kluczowy przy osiąganiu wyznaczonego celu lub przeznaczasz swój budżet marketingowy na kampanie, które w rzeczywistości nie przynoszą oczekiwanych efektów.

Niestety, poprzez nieodpowiednio skonfigurowaną analitykę możesz przez długi czas błędnie oceniać skuteczność swoich działań, a w konsekwencji podejmować błędne decyzje biznesowe. Jeżeli w Twojej firmie dane dostarczane przez system Google Analytics zasadniczo różnią się od informacji wysyłanych przez działy sprzedaży, magazyn czy marketing, to znak, że warto wykonać audyt ustawień analityki.

Monitoring wskaźników świadczących o rozwoju firmy (tzw. KPI) pozwala zarówno na szybkie reagowanie w przypadku dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, jak i długofalową ocenę skuteczności działań. Obecnie coraz więcej czynników ma na nie wpływ, a tym samym, coraz trudniej jest interpretować gromadzone dane. By dowiedzieć się czy w odpowiedni sposób Twoja firma zbiera, weryfikuje i analizuje dane z kampanii dostępne w Google Analytics, Verseo oferuje audyt analityki.

 

Audyt analityki – najczęściej pojawiające się błędy i ich konsekwencje

Ponad 76% kont Google Analytics nie zbiera danych w sposób poprawny. To zatrważająca statystyka. Idąc dalej śladem interesujących metryk: jedynie co 10 konto korzysta z takich ustawień jak grupowanie treści, grupowanie kanałów czy segmenty niestandardowe. Oznacza to, że zdecydowana większość użytkowników nie wykorzystuje nawet w połowie możliwości, jakie oferuje nam Google Analytics.

Jakie błędy pojawiają się najczęściej podczas przeprowadzanych audytów przez specjalistów Verseo?

 

01

Niepoprawne osadzenie kodu śledzenia

Częstą przyczyną błędnego zbierania danych jest pominięcie którejś z podstron podczas implementowania kodu Google Analytics. Powoduje to wysyłanie wybiórczych informacji. Kod śledzenia powinien być umieszczony w obrębie każdej podstrony serwisu.

Innym powodem zbierania niepoprawnych danych jest występowanie dokładnie tego samego kodu Google Analytics na wybranej lub co gorsza, każdej podstronie witryny. Powoduje to dublowanie się takich metryk jak: sesje, odsłony, konwersje czy zdarzenia.

02

Błędne odfiltrowanie danych

Na koncie Google Analytics zawsze powinien znajdować się widok niezmodyfikowany żadnymi filtrami. To bardzo ważne, ponieważ filtry bezpowrotnie zmieniają Twoje dane. Jeżeli zostały nałożone źle lub przypadkowo, część ważnych dla Twojej firmy metryk może zostać utracona bezpowrotnie. W Verseo przeprowadzając audyt analityki upewniamy się, że na Twoim koncie dane są odpowiednio filtrowane, by móc je dokładnie przeanalizować.

03

Brak śledzenia istotnych zdarzeń lub ich niepoprawna konfiguracja

Jeżeli nie skonfigurowałeś śledzenia zdarzeń istotnych dla Twojego biznesu, ciężko będzie dokonać wartościowej analizy pod kątem skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Ponad 62% sklepów online nie mierzy takich akcji jak dodanie produktu do koszyka czy rozpoczęcie procedury zakupowej.

Warto podkreślić fakt, iż samo występowanie zdarzeń w panelu Google Analytics nie oznacza jeszcze sukcesu. Wyniki przeprowadzonych audytów pokazują, że średnio 1/10 witryn ma je niepoprawnie skonfigurowane. Uruchamianie się zdarzeń w niewłaściwym momencie lub aktywowanie ich kilkukrotnie podczas pojedynczej akcji to najczęściej pojawiające się błędy. 

Kolejną istotną sprawą jest zweryfikowanie występowania zdarzeń z interakcją, czyli takich, które powodują, że konkretna sesja nie zostanie zaliczona jako odrzucenie, nawet jeśli użytkownik nie przejdzie na kolejną podstronę. Nie chcemy bowiem, by wszystkie zdarzenia wpływały na współczynnik odrzuceń, ponieważ takie działanie diametralnie zaburza dane dotyczące zaangażowania użytkowników na stronie.

04

Niewłaściwe ustawienie celów lub ich brak

Brak pomiaru celów to brak możliwości wyciągania wniosków dotyczących skuteczności kanałów marketingowych. Bez takiej wiedzy Twoja firma nie jest w stanie poprawnie alokować budżet reklamowy czy inwestować w dalszy rozwój SEO, ponieważ nie posiada wiarygodnych informacji, czy przynosi to wymierne korzyści.

05

Brak połączenia z kontem Google Ads/Google Search Console

Połączenie zarówno z kontem Google Ads jak i Google Search Console pozwala na skuteczniejszą analizę metryk dotyczących ruchu na stronie i zaangażowania użytkowników. Dodatkowo możemy importować cele skonfigurowane na koncie Google Analytics do panelu reklamowego, w efekcie czego nasza kampania reklamowa działa skuteczniej.

06

Nieprawidłowe przypisywanie źródła ruchu

Poza nieprawidłowym zbieraniem danych o zdarzeniach i konwersjach, błędy polegające na niewłaściwym przypisywaniu źródła ruchu to drugi najczęściej pojawiający się problem. Może on wynikać z dwóch powodów:

  • brak wykluczeń niechcianych witryn odsyłających (np. bramki płatnicze),
  • występowanie parametrów UTM w obrębie witryny.

Skutkuje to nadpisywaniem właściwego źródła ruchu, które doprowadziło

użytkownika do Twojej strony. Efekt? Analizując skuteczność kanałów Twoja firma
bazuje na niewłaściwych danych.

Innym problemem związanym z analizą sposobu pozyskiwania użytkowników jest

niewłaściwe przypisanie źródła ruchu do konkretnego kanału. Jeśli widzisz, że w Domyślnym grupowaniu kanałów sekcja Other zbiera więcej niż 5% ruchu, czas pomyśleć o niestandardowej konfiguracji.

Problematyczny dla Google Analytics jest również ruchu pochodzący z portalu Facebook, który bardzo rzadko przyporządkowany jest do kanału Social. Wszystko to ostatecznie sprawia, że analiza źródeł pozyskiwania użytkowników na poziomie kanałów jest niepoprawna.

Audyt Google Analytics z Verseo

W ramach usługi sprawdzamy poprawność implementacji kodu śledzenia, weryfikujemy wiarygodność zebranych danych, aktywność wprowadzonych ustawień takich jak cele czy zdarzenia oraz ich poprawność działania.

Pełen zakres audytu występującego w dwóch wariantach znajdziesz poniżej:

Audyt rozszerzony
od 2500 zł

Audyt podstawowy
1000 zł

 

Zakres działań

Badanie poprawności implementacji kodu Google Analytics Universal lub/oraz GA4

Badanie poprawności zbierania danych w stworzonej usłudze

Sprawdzanie utworzonych widoków filtrowanych

Sprawdzanie aktywności zdarzeń występujących w panelu Google Analytics

Sprawdzanie połączenia z kontem Google Search Console

Sprawdzanie połączenia z kontem Google Ads

Sprawdzanie ustawień śledzenia wyszukiwania w witrynie

Sprawdzenie listy wykluczeń witryn odsyłających

Sprawdzanie aktywności i poprawności uruchamiania zdarzeń związanych z rozszerzonym e-commerce

Sprawdzanie aktywności obecnie ustawionych celów. Ocena celów pod kątem ich wyboru i mierzalności.

Audyt rozszerzony
od 2500 zł

Audyt podstawowy
1000 zł

 

Analityka

Badanie poprawności konfiguracji celów na podstawie analizy parametrów technicznych (adres URL miejsca docelowego, parametry zdarzenia) oraz testów w czasie rzeczywistym.

Sprawdzanie występowania konfiguracji lejka konwersji. Podstawowe sprawdzanie poprawności ustawień poszczególnych kroków.

Zaawansowane sprawdzanie poprawności ustawień poszczególnych kroków lejka konwersji. Weryfikacja ustawień wirtualnych podstron.

Weryfikacja danych w raportach e-commerce. Sprawdzanie, czy w panelu widoczne są przychody generowane przez sklep internetowy oraz przychody generowane przez konkretny produkt.

Przeprowadzanie konwersji testowych, celem weryfikacji, czy transakcje liczą się ze wszystkich metod płatności oraz czy wartości transakcji i przychody z produktu pokrywają się z dokonywanym zakupem testowym.

Weryfikacja istniejących na koncie Google Analytics list remarketingowych. Ocena poprawności doboru list w zależności od branży i wolumenu ruchu na stronie.

Sprawdzenie poprawności konfiguracji niestandardowych list remarketingowych

Weryfikacja istniejących na koncie Google Analytics niestandardowych segmentów. Ocena poprawności doboru segmentów.

Sprawdzenie poprawności konfiguracji niestandardowych segmentów

Audyt rozszerzony
od 2500 zł

Audyt podstawowy
1000 zł

 

Grupowanie treści i kanałów

Sprawdzanie występowania grupowania kanałów oraz wstępna ocena poprawności działania.

Zaawansowane sprawdzanie niestandardowej grupy kanałów pod kątem poprawności przypisywania wymiaru źródło/medium. Ocena konieczności ponownego przeprowadzenia grupowania kanałów.

Sprawdzanie występowania grupowania treści oraz wstępna ocena poprawności działania.

Zaawansowane sprawdzanie grupowania treści pod kątem poprawności przypisywania podstron serwisu.Ocena aktualności zmiennych, na podstawie których dokonywane było grupowanie treści.

Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami, a nasz specjalista pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy

Czas potrzebny na wykonanie audytu zależy od obecnych ustawień konta Google Analytics oraz wielkości witryny.

Warto pamiętać o tym, że namierzenie błędów to połowa sukcesu na drodze do dobrze funkcjonującej web analityki. Druga połowa związana jest z poprawną i kompleksową konfiguracją konta, co robimy w ramach pakietów analityki.

Klaudia Zielke
Head of Web Analytics

Przeprowadź audyt konta Google Analytics, jeśli:

Masz podejrzenia, że Twoje konto Google Analytics nie działa prawidłowo, a dane (które zdobyłeś dużym nakładem czasu i pieniędzy) zwyczajnie uciekają.

Darmowa wycena