Ten tekst przeczytasz w 10 minut

Jeden komentarz

Optymalizacja SEO jako przykład działania pro-klienckiego

Optymalizacja SEO jako przykład działania pro-klienckiego - zdjęcie nr 1

Optymalizacja SEO jako przykład działania pro-klienckiego - zdjęcie nr 2

Działania prowadzone przez pozycjonerów można podzielić roboczo na te, które zmieniają w zauważalny sposób wygląd strony internetowej oraz te zasługujące na określenie ich jako bardziej dyskretnych. Ze zrozumiałych względów ta pierwsza kategoria modyfikacji budzi zdecydowanie większe zainteresowanie naszych klientów. Warto zatem przedstawić popularne zmiany dokonywane przez pozycjonerów pod kątem tego jak wpływają na wygląd witryny i w jakim stopniu są zauważalne przez osoby odwiedzające strony internetowe. Optymalizacja SEO to bowiem nie tylko dłubanie w kodzie strony.

Optymalizacja stron pod SEO a wygląd strony internetowej

Pracując ze stronami internetowymi, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ich właściciele mają określone wizje dotyczące ich wyglądu oraz funkcjonalności. Zazwyczaj projekty stron internetowych są wykonywane bez uwzględnienia kwestii SEO i jest to po prostu stwierdzenie faktu, a nie krytyka osób wykonujących witryny. Idealną sytuacją jest ta, w której strona od początku jest tworzona z założeniem, że będzie to witryna SEO-friendly. Jeśli decyzja o pozycjonowaniu zapada w odniesieniu do już ukończonej strony internetowej, to specjalista SEO będzie prawdopodobnie rekomendować wprowadzenie zmian, tak by dana witryna była atrakcyjna dla robotów sieciowych. Zmiany te mogą w różnym stopniu ingerować w projekt i być mniej lub bardziej widoczne dla osób wchodzących na stronę internetową.

W Verseo kierujemy się zasadą, że widoczne i zwracające uwagę zmiany na stronie internetowej muszą uzyskać przed wdrożeniem akceptację naszego klienta. Dlatego w opisie modyfikacji wskazujemy, czy dana zmiana wiąże się z taką akceptacją. Poniższa lista działań nie wyczerpuje katalogu prac pozycjonerów, dotyczy po prostu tych aspektów, o które relatywnie często pytają nasi klienci.

1. Zmiany w adresie strony i w adresach URL podstron

W tym punkcie chodzi o przekierowanie adresu, które likwiduje duplikat strony głównej czy duplikaty podstron. Są to zmiany niedostrzegalne dla osób odwiedzających serwis, dlatego są wdrażane bez konsultacji z klientem. Optymalizacja stron pod Google może być również łatwiejsza w przypadku zawarcia słów kluczowych w adresie URL podstrony. Zmiany w tej kwestii konsultujemy z klientem, by mieć pewność, że użycie słowa kluczowego jest zgodne z jego zamysłem (choć jest to zmiana, której osoby odwiedzające stronę nie dostrzegają).

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

2. Wprowadzenie nowych treści na stronę lub rozszerzenie dotychczasowej

Działania SEO bardzo często obejmują dodanie nowych treści na stronę lub też modyfikację starych. To właśnie dzięki tekstom można w znacznej mierze poprawić pozycję witryny w zakresie określonych, użytych w nich słów kluczowych. Jest to modyfikacja, którą bezwzględnie konsultujemy z naszymi klientami. Zmiany mogą być kosmetyczne, choć często wymagane jest całkowite przebudowanie treści. Niewątpliwie wpływa to na odbiór strony przez odwiedzających, dlatego konsultacje są konieczne.

Po pierwsze, dodanie nowych treści zmienia wygląd strony internetowej w sposób widoczny gołym okiem. Po drugie, chcemy mieć pewność, że teksty opracowane przez naszych SEO copywriterów są nie tylko zoptymalizowane pod kątem pozycjonowania (o to nasi specjaliści zadbają), ale też wiernie i poprawnie oddają specyfikę oferty klienta.

Akceptacja ze strony klienta utwierdza nas w przekonaniu, że zaproponowane przez nas treści mu się podobają. Uzyskiwanie akceptacji dla treści obejmuje teksty, które są umieszczane na witrynie (dotyczy to strony głównej i podstron), trafiają na blog klienta powiązany z jego stroną internetową, a także są tekstami sponsorowanymi (dostępnymi w przypadku części SEO pakietów z oferty Verseo) umieszczanymi na portalach zewnętrznych.

W kontekście dodawania nowych treści do strony internetowej warto poruszyć zagadnienie ich umieszczania. Lokalizacja i dostępność treści mają znaczenie dla procesu pozycjonowania. Idealnym rozwiązaniem jest tekst umieszczony u góry strony (np. nad produktami przypisanymi do danej kategorii) i od razu widoczny. Jeśli z jakiegoś powodu taki pomysł, nie zyskuje akceptacji ze strony klienta (zazwyczaj oznacza to, ze gryzie się to z jego pomysłem na wygląd podstron), to pewnego rodzaju kompromisem jest umieszczenie np. części u góry strony, a reszty u dołu lub skorzystanie z przycisku „czytaj więcej” (lub pokrewnego). Nie są to rozwiązania idealne pod kątem SEO (zwłaszcza to wymagające akcji ze strony klienta rozwinięcie tekstu), ale i tak lepsze niż całkowite odrzucenie dodania nowej treści do danej podstrony.

Można tu jeszcze wspomnieć w charakterze ciekawostki o bardzo archaicznej „metodzie” pozycjonowania, której zastosowanie niejedną witrynę przyprawiło o bolesną karę od Google. Mowa tu o tzw. ukrytym tekście, czyli wprowadzeniu na stronę internetową treści w kolorze tła lub bardzo zbliżonym do niego, często pisanego bardzo małą czcionką. To tekst, który jest widoczny w kodzie strony i jest dostępny dla robotów sieciowych, ale człowiek odwiedzający stronę nie ma specjalnie możliwości zapoznania się z nim. Ponieważ Google nie lubi takich sztuczek i innego przekazu dla robotów sieciowych i dla ludzi, to korzystanie z ukrytego tekstu wiązało się często z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Tej metody dziś praktycznie się nie spotyka.

Konsultując zagadnienia optymalizacyjne dotyczące rozbudowy lub modyfikacji treści z pozycjonerem, warto pamiętać, jak duże znaczenie dla widoczności witryny mają teksty. To one są nośnikiem wszelkich słów kluczowych, na jakie ma być pozycjonowana strona. Użyte w odpowiedni sposób i obudowane wartościowymi treściami stanowią jeden z ważniejszych elementów optymalizacji. Dobre SEO polega w znacznym stopniu na tekstach, które powinny być tworzone zgodnie z „preferencjami” algorytmów Google. Oznacza to, że piszący je copywriter musi pamiętać m.in. o:

 • odpowiednim natężeniu słów kluczowych (ich zbyt duża ilość nie jest korzystna) 
 • właściwym rozmieszczeniu fraz – naturalnie i równomiernie, pamiętając, że główna fraza powinna się znaleźć już w pierwszym akapicie,
 • zachowaniu optymalnej długości tekstów,
 • podzieleniu treści nagłówkami Hx zawierającymi frazy kluczowe, w tym frazy long tail,
 • zachowaniu unikalności treści – żaden fragment nie może być powielony (również w obrębie tej samej witryny).

Powyższe zasady opisują jedynie podstawy SEO dla tworzenia treści na strony internetowe. Ponadto należy pamiętać, by teksty doskonale reprezentowały firmę, jej wartości i ofertę oraz były ciekawe z punktu widzenia użytkownika. Warto zadbać również o to, by były napisane językiem korzyści i przedstawiały informacje, które odwiedzający chcieliby znaleźć na stronie. Poprawność językowa i stylistyczna to również podstawowy wymóg. Co prawda jeśli chodzi o zagadnienia optymalizacyjne, nie jest ona kluczowa, ale poprawne i dobrze skonstruowane treści tworzą wizerunek firmy. Na profesjonalnej witrynie na pewno nie ma miejsca na błędy!

3. Przyjazne adresy podstron

W przypadku części CMSów np. WordPressa, ustawienie przyjaznych adresów podstron to kwestia włączenia odpowiedniego ustawienia. Takiej zmiany nie konsultujemy, za to dajemy znać po jej wprowadzeniu, że ją wdrożyliśmy. Za pozostawieniem nieprzyjaznych adresów nie przemawia żaden argument – przyjazne adresy są lepiej postrzegane przez roboty sieciowe oraz przez osoby odwiedzające stronę, które dzięki takim adresom URL łatwiej odnajdują się w zawartości strony. Ma to też znaczenie np. w kontekście udostępniania adresów URL.

Czym są przyjazne adresy URL? Wyróżnia je przede wszystkim logicznie powiązany ciąg znaków odpowiadający treści podstrony. Ponadto taki adres powinien zawierać odwołanie do kategorii nadrzędnej, informując użytkownika, w którym miejscu strony się znajduje. Jest pozbawiony przypadkowych znaków, wyrażeń czy liczb. Jeśli zawarte jest w nim słowo kluczowe (najlepiej to, które zostało określone jako główne dla danej zakładki), ma on jeszcze większe znaczenie z punktu widzenia pozycjonowania.

Przykładem przyjaznego URL jest adres, pod którym można znaleźć ten wpis blogowy. 

4. Dodanie nowych podstron

Jest to także zmiana, której wdrożenie uzależniamy od akceptacji klienta – m.in. ze względu na jej dostrzegalność gołym okiem. Nasi klienci otrzymują propozycję wprowadzenia nowej podstrony z informacją co byśmy widzieli na tej podstronie, ustalamy jakie grafiki uzupełniałyby treści, a nasi copywriterzy piszą je. Klient otrzymuje je do akceptacji, a potem gotowe podstrony do wglądu. Chcemy, by rozbudowa jego serwisu mu się podobała.

Po co dodaje się nowe podstrony? Wszystko wyjaśniają podstawy SEO. Każda podstrona może być pozycjonowana na maksymalnie kilka słów kluczowych. „Upychanie” dużej ilości fraz na jednej zakładce na pewno przyniesie gorszy skutek niż skupienie się na jednej frazie głównej i kilku pobocznych, które ja uzupełniają pod względem tematycznym. Jeśli oferta obejmuje kilka odrębnych produktów, warto o każdym z nich stworzyć odrębną zakładkę. Przykład? Można opisać ofertę towarzystwa lub brokera ubezpieczeniowego w jednej zakładce podzielonej na sekcje dotyczące konkretnych typów polis (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie zdrowotne itd.). Jak mówią zasady SEO, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest poświęcenie odrębnej zakładki każdemu typowi ubezpieczenia. Dodając odnośniki (linki) prowadzące z jednej podstrony na drugą, można dodatkowo zwiększyć ich wartość dla robotów wyszukiwarki.

5. Przebudowa menu

Wiąże się to częściowo z poprzednim punktem i także oznacza dla nas konieczność skonsultowania tego pomysłu z klientem. Jest to zauważalna i ważna modyfikacja strony internetowej. Zdarza się, że klient akceptuje pomysł dodania nowych podstron, jednak stawia warunek, że dotychczasowy układ menu nie ulegnie zmianie. W tej sytuacji akceptowalnym rozwiązaniem może być dodanie np. dodatkowego menu u dołu strony, które będzie mniej rzucać się w oczy, a jednocześnie spełni swoją funkcję.

6. Zmiany zalecane przez PageSpeed Insight

Wskazywane przez to narzędzie zmiany dotyczą w dużej mierze kodu strony (zalecenia są indywidualne dla każdej badanej witryny) i nie są dostrzegane przez osoby odwiedzające dany serwis. W przypadku bardzo powolnych stron wdrożenie zalecanych zmian może dać łatwo dostrzegalne poczucie, że strona szybciej działa, jednak nie każda optymalizacja zgodna z zaleceniami PageSpeed Insight przyniesie tak wyraźne odczucie (nawet jeśli wynik w teście jest lepszy po wdrożeniu zmian). W sytuacji w której PageSpeed Insight zaleca optymalizację grafik – ich odchudzenie – to nie chodzi tu o ich lekkość kosztem jakości, tylko o kompromis pomiędzy tymi aspektami. Optymalizacja stron www to nie zawsze nauka ścisła.

7. Zmiany ułatwiające indeksowanie strony przez roboty sieciowe

Mowa tutaj o działaniach związanych z plikiem robots.txt , meta tagiem robots i canonicalami. Są to zmiany, które są widoczne w kodzie strony internetowej i jako takie nie wymagają akceptacji ze strony klienta, ponieważ nie wpływają na wygląd serwisu. Wpływają natomiast mocno na proces optymalizacji SEO.

8. Zmiany w meta tagach: title i description

Są to także zmiany, których osoby odwiedzające strony internetowej nie widzą, więc jako takie nie są przekazywane naszym klientom do wglądu i akceptacji. Jeśli nasz klient ma życzenie je zobaczyć, to nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy je ukrywać (meta tagi są widoczne w kodzie strony, nie są w żaden sposób ukrywane). W przypadku meta tagów pole do modyfikacji jest zdecydowanie mniejsze niż tekstów na stronie. Ograniczona dostępna ilość znaków plus konieczność wykorzystania słów kluczowych determinują dyscyplinę w ich pisaniu.

W temacie meta tagów – title i description – pojawia się czasem pytanie ze strony naszych klientów, czy jest możliwe by w zależności od wpisanego zapytania wyświetlały się różne warianty meta tagów, które są przypisane do jednej podstrony albo strony głównej, tak jak ma to miejsce w kontekście usługi Google Ads. Nie ma takiej możliwości. Strona główna i każda podstrona powinna mieć swoje unikalne meta title i description, ale ma tylko jeden wyświetlany meta tytuł i meta opis, widoczny zresztą w kodzie strony.

Wprowadzenie długich – dłuższych niż zakładane przez pozycjonera wartości – meta title i meta description także nie przyniesie dodatkowych korzyści dla pozycjonowania, a np. dłuższe meta opisy nie będą i tak w całości widoczne w wynikach wyszukiwania. Dobre SEO wymaga jednak dostosowania meta tagów. Najefektywniejszą praktyką jest trzymanie się zasady unikalności przy jednoczesnym zachowaniu limitów znaków i umieszczaniu w nich słów kluczowych.

9. Przekierowania niedziałających podstron – błąd 404

Tego działania optymalizacyjnego także nie konsultujemy z klientem. W tym przypadku osoba odwiedzająca stronę widzi efekt tego przekierowania w postaci dotarcia na działającą podstronę w obrębie serwisu. Takie działania zachęca do pozostania na stronie internetowej i poszukania czegoś interesującego w jej ofercie.

Przekierowania są niezwykle ważne, a przy tym konieczne np. przy zmianie adresów URL podstron na te przyjazne. Należy je również wprowadzić przy przejściu na protokół szyfrowany (https) czy zmianie domeny. Przekierowania mogą służyć również do uporządkowania kwestii związanych z indeksowaniem witryny i jej podstron. Jeśli w kodzie strony nie znajdą się odpowiednie zapisy, Google może indeksować osobno adres strony poprzedzony www i jego pozbawiony, a także adresy z ukośnikiem na końcu i bez niego. Wprowadza to chaos i zdecydowanie osłabia wszelkie działania SEO. Zastosowanie tego typu przekierowań nie wpływa na odbiór lub funkcjonowanie witryny, ale jest istotne z punktu widzenia optymalizacji strony,

Optymalizacja SEO – dlaczego warto zgadzać się na propozycje pozycjonera?

Zmiany, które proponują specjaliści SEO, mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na proces pozycjonowania, ale potrafią też przynieść więcej korzyści. Dobrym przykładem mogą być tak często rekomendowane zmiany polegające na rozbudowie treści. Wartościowy tekst na stronie dostarcza dodatkowych informacji, które mogą przyśpieszyć podjęcie przez klienta decyzji lub zadecydować o tym, że skorzysta on z usług tej, a nie innej firmy. Dotyczy to np. kategorii lub opisów produktów zamieszczonych w sklepie internetowym czy treści na firmowym blogu. W tym przypadku celem jest więc nie tylko optymalizacja stron, ale również zwiększenie ich skuteczności pod względem konwersji. Dobrze napisane teksty pomagają również budować wizerunek firmy.

Ascetyczna pod względem treści witryna sama pozbawia się tych atutów – w końcu każdy chce wiedzieć, co kupuje. Dlatego warto zadbać o unikalne i dostarczające wielu informacji opisy oraz uzupełnić odpowiednie dane strukturalne dla produktów dostępnych w ofercie. W kontekście opisów należy jednak pamiętać o unikalności – wielu sprzedawców popełnia podstawowy błąd, umieszczając na stronie opisy produktów skopiowane od producenta. Takie zachowanie może jednak skutkować karami. Optymalizacja stron pod Google może być oparta wyłącznie na unikalnych treściach.

Podobnie jest w przypadku rozbudowy serwisu o nowe podstrony. Bardziej szczegółowe grupowanie produktów lub usług ułatwia dotarcie do nich, co może przełożyć się na ilość konwersji. Nie ma też sensu trzymanie trwale pustych kategorii produktów na swoim sklepie.

Podsumowując, optymalizacja stron www jest, a przynajmniej powinna być, procesem całościowym. Działania pozycjonerów są nakierowane na zwiększanie widoczności witryny, ale ich skutki są znacznie szersze. Współczesne zasady SEO pokrywają się z oczekiwaniami użytkowników Internetu, dlatego ich wdrożenie przynosi wymierne korzyści na wielu polach.

Komentarze (1)

Wymagany, ale nie będzie opublikowany
 • Optymalizacja SEO jako przykład działania pro-klienckiego - zdjęcie nr 5

  www

  08 lip 2023, 13:05

  Specjaliści SEO proponują zmiany, takie jak rozbudowa treści, które mają pozytywny wpływ na pozycjonowanie i korzyści dla firmy. Dobrze napisane teksty na stronie, w sklepie internetowym i na blogu nie tylko optymalizują witrynę, ale również przyspieszają decyzje klientów i budują wizerunek firmy, zwiększając skuteczność konwersji.