Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Brak komentarzy

Pozycjonowanie strony a hasła – dlaczego ich przekazanie jest ważne?

Pozycjonowanie strony a hasła – dlaczego ich przekazanie jest ważne? - zdjęcie nr 1

Pozycjonowanie strony a hasła – dlaczego ich przekazanie jest ważne? - zdjęcie nr 2

Pozycjonowanie strony a hasła – dlaczego ich przekazanie jest tak istotne?

Po podpisaniu umowy na pozycjonowanie, specjalista SEO prosi klienta o dostępy do strony internetowej. W zależności od technologii, w jakiej została wykonana, będzie oczekiwać dostępów do CMS-a lub FTP. Powinny być to dostępy umożliwiające wykonanie zaplanowanych prac, a więc dopuszczające możliwość modyfikacji strony. Jeśli dostępy do CMS lub FTP ulegną zmianie, to należy je udostępnić specjaliście SEO. Pozycjonowanie jest procesem; pozycjoner często wraca do już raz zoptymalizowanej witryny, przestawia coś w meta tagach, wprowadza zmiany sugerowane przez Google Search Console, by podnieść pozycje – do tego są potrzebne aktualne dane dostępowe. Do przekazania pozycjonerowi aktualnych dostępów zobowiązuje także podpisana umowa na pozycjonowanie.
Dlaczego jest to takie ważne dla skuteczności procesu pozycjonowania? Czy pozycjonowanie stron bez kodów jest możliwe?

Pozycjonowanie strony a hasła (a właściwie ich brak) – czy to w ogóle ma sens?

Utnijmy już na wstępie wszelkie spekulacje. Właściwa odpowiedź na to pytanie to najczęściej „nie”. Pozycjoner potrzebuje kodów do strony, by móc wprowadzić potrzebne dla procesu pozycjonowania zmiany. Strony internetowe niezwykle rzadko są tworzone przez osoby dysponujące specjalistyczna wiedzą z zakresu SEO, pozycjonerzy muszą więc dokonywać potrzebnych zmian w obrębie witryny.
Nieprzekazanie kodów dostępu do witryny pozycjonerowi oznacza, że dla klienta nie jest problemem ewentualny brak wzrostów pozycji lub ich bardzo ograniczony charakter. W przypadku braku dostępu do strony zawsze specjaliście SEO pozostają metody zewnętrzne takie jak np. linkowanie, a które nie wymagają danych dostępowych. Ograniczenie się tylko do jednego typu metod pozycjonowania wiąże się jednak z jego zmniejszoną skutecznością.

Czy można zrobić coś w takiej sytuacji?

Zdarza się, że jeszcze przed podpisaniem umowy klient zastrzega, że nie przekaże dostępów do strony – przyczyny takiej decyzji mogą być rozmaite. Czy oznacza to, że jedynym rozwiązaniem jest sięgniecie po metody pozycjonowania nieingerujące w stronę? Niekoniecznie. W takiej sytuacji warto ustalić, ze pozycjoner przygotuje i prześle pliki z optymalizacja oraz stosowne wytyczne. Strony uzgadniają kiedy przesłane zmiany optymalizacyjne zostaną wprowadzone (np. w ciągu 48 godzin od ich otrzymania). Klient deklaruje wtedy, że dysponuje odpowiednimi umiejętnościami i czasem, by móc zgodnie z ustaleniami wprowadzać zmiany lub ma komu oddelegować to zadanie. Nie jest to jednak optymalne z punktu widzenia wygody rozwiązanie i czasem kończy się przesłaniem dostępów do strony pozycjonerowi.

Dlaczego pozycjonowanie bez kodów jest problematyczne (dla obu stron)?

Przede wszystkim takie rozwiązanie najczęściej wydłuża proces pozycjonowania. Specjalista SEO przygotowuje wykaz zmian i optymalizację wraz ze wskazówkami jak to wdrożyć i dlaczego wskazane przez niego zmiany są tak istotne. Przygotowuje je bez dogłębnej znajomości budowy konkretnej witryny, jej specyfiki czy indywidualnych ograniczeń. Takie optymalizacje przygotowuje się dłużej niż te, które pozycjoner samodzielnie wdraża.
Dochodzi jeszcze do tego kwestia znalezienia czasu i osoby po stronie klienta, która wprowadzi te zmiany. Nierzadko nie jest to płynny proces – niestety, wiemy to z praktyki. Współpraca bez kodów wydłuża czas pozycjonowania. Nie ma też możliwości szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje takie jak np. usunięcie optymalizacji czy wzrost błędów 404 i koniecznośc wprowadzenia odpowiednich przekierowań.
Zdarza się, że klient rezygnuje z wprowadzenia zaproponowanych zmian ze względu na koszty związane z opłaceniem osoby,  która miałaby je wdrożyć. W przypadku udzielenia dostępów do strony wprowadzenie zmian nie jest dodatkowo  płatne, o ile z technicznego punktu widzenia jest to możliwe, a same zmiany są związane bezpośrednio z procesem pozycjonowania.

Podsumowując – o ile to tylko możliwe, to należy dawać pozycjonerowi dostępy do strony internetowej. To rozwiązanie, które ułatwia życie obu stronom umowy i pozytywnie wpływa na proces pozycjonowania. Pozycjoner dba o poufność udostępnionych mu kodów i wykorzystuje je tylko w celach związanych z wykonywaniem umowy.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany