Ten tekst przeczytasz w 12 minut

Brak komentarzy

Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera

Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 1

Marketing 5.0

Techniki marketingowe, których celem było kreowanie potrzeb i odpowiadanie na nie konkretnymi produktami, stosowano już w starożytnej Grecji i Rzymie. W poniższej publikacji opisujemy komunikacyjną rewolucję, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji marketingu 5.0 Philipa Kotlera.

W materiale ujmujemy jego wcześniejsze koncepcje marketingu — marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0, marketing 4.0. Dodatkowo wyjaśniamy, jak Verseo stało się pierwszą agencją marketingu 5.0 i co to oznacza w praktyce. Zacznijmy jednak od początku…

Marketing - co to jest?

Co to jest marketing?

Istnieje wiele definicji marketingu, ale jedną z najbardziej popularnych i ogólnie przyjętych jest ta sformułowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association). Zakłada ona, że:

Marketing to działania i procesy, w ramach których dochodzi do wymiany wartości między firmą a jej klientami, z zastosowaniem strategii, które umożliwiają organizacji poznanie potrzeb i pragnień odbiorców oraz budowanie długotrwałych i opłacalnych relacji z klientami, poprzez oferowanie spersonalizowanego doświadczenia konsumenckiego.

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Innymi słowy, marketing to proces planowania, wdrażania i kontrolowania działań biznesowych, mających na celu nie tylko przykucie uwagi, skłonienie konsumenta do zakupu poprzez cyfrowy rynek, ale także zaspokojenie jego potrzeb i pragnień.

Działania marketingowe obejmują między innymi badanie rynku, tworzenie oferty, strategie wielokanałowe, komunikowanie się z klientami, dystrybucję produktów i usług, zarządzanie marką (również z wykorzystaniem narzędzi z zakresu analityki internetowej) i budowanie wizerunku firmy.

>> Marketing inkluzywny – co to jest? <<

Oblicze marketingu w czasach starożnych

Marketing kiedyś

Tabliczki reklamowe umieszczane na murach budynków, przyciąganie uwagi klientów przez nawoływanie i zachęcanie do kupna towaru, czy mecenat artystyczny. Między innymi te techniki stosowane były już w starożytnym Rzymie, w celu dotarcia do grup docelowych i rozbudzenia w ich członkach potrzeby posiadania konkretnego dobra.

Nie inaczej było w starożytnej Grecji. Handlarze uciekali się do darmowych konsultacji i porad, jak użytkować produkt, by osiągnąć najlepsze rezultaty. Dodatkowo oferowali darmowe próbki, co do tej pory praktykowane jest w różnych odnogach rynku (także „czarnego”), organizowali publiczne przemówienia, czy prezentowali towary w najpopularniejszych miejscach — na targowiskach i w sklepach, specjalizujących się w sprzedaży kosmetyków, perfum, olejków i biżuterii. 

Niektórzy inwestowali w znaki handlowe, które pomagały im uczynić markę bardziej rozpoznawalną.

Marketing dziś

Współczesny marketing kształtuje się od drugiej połowy XIX wieku, co wiąże się z rewolucją przemysłową i rozwojem masowej produkcji. W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze agencje reklamowe, których prężne działania od XX wieku wsparły radio i telewizja.

Obecnie marketing jest nieodłącznym elementem działalności każdej firmy i obejmuje szeroki zakres aktywności, w tym badania rynku, planowanie strategiczne, promocję marki, sprzedaż i obsługę klienta. W strategii ujmowane są liczne kanały dotarcia, w ramach otoczenia klienta komunikatem reklamowym. Efekty kampanii są mierzalne, a przy wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji możemy automatycznie optymalizować je w systemie 24/7.

Kotler i jego koncepcja marketingu

Jednym z najbardziej wpływowych ludzi w dziedzinie marketingu jest Philip Kotler. To amerykański ekonomista, profesor marketingu Kellogg School of Management na Northwestern University, autor i współautor ponad 80 branżowych książek, w tym „Marketing Management”, „Principles of Marketing”, „Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital„.

Zwraca on uwagę, że tradycyjna ścieżka prowadząca klienta do zakupu wydłuża się i staje coraz bardziej zawiła. Odbiorcy mają już zupełnie inne oczekiwania, dokonują świadomych wyborów i są czuli na kwestie społeczno-środowiskowe. By świadomych konsumentów przekształcić w lojalnych i zadowolonych klientów, należy zacząć uprawiać marketing wartości i marketing 4.0 czyli połączyć czynnik ludzki z nowoczesną technologią. Na tym właśnie polega transformacja do marketingu 5.0.

Jak przeprowadzić ją w praktyce? W książce Marketing 5.0: Technology for Humanity praktyczne porady Kotler serwuje wprost. Wystarczy odnieść je do konkretnej dziedziny marketingu stosowanego w organizacji i zaimplementować na szeroką skalę. Bazą tego procesu będzie:

 • Oferowanie konsumentom wartościowych produktów i usług, 
 • Budowanie długotrwałych relacji,
 • Generowanie zysków dla firmy,
 • Wspieranie wiedzy ekspertów technologią i sztuczną inteligencją,
 • Tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych, poprzez personalizację komunikatu,
 • Dogłębna analiza zbieranych danych i umiejętność wyciągania logicznych wniosków.
 • Biznesowa zwinność i elastyczność w czasach i branży, w których zmiana zachodzi w systemie ciągłym.

Jak zmienia się marketing — Kotler i jego koncepcje

Trzonami koncepcji marketingu 1.0 Kotlera był produkt i jego sprzedaż. Z czasem model ten został wzbogacony o uwzględnienie potrzeb i pragnień klientów. Koncepcje marketingu 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0 to kolejne etapy jego rozwoju, uwzględniające postęp technologii oraz zmiany zachowań i oczekiwań klientów. 

Weźmy je pod lupę.

Marketing 1.0 – to przede wszystkim dobry produkt

Marketing 1.0 dominował w latach 50. i 60. XX wieku. Stosunkowo niewielka liczba dostępnych produktów i brak ich różnorodności sprawiały, że firmy nastawione były na produkcję masową. Marketing praktycznie nie istniał. Ograniczona dostępność towarów sprawiła, że wystarczyło zadbać o ich jakość, relatywnie niską cenę oraz położyć nacisk komunikacyjny na funkcjonalność, by asortyment w ekspresowym tempie znikał z półek.

Koncepcja nie uwzględniała różnic między klientami i ich potrzebami. Brak spersonalizowanego podejścia do konsumentów oraz konieczność dostosowania się do zmiennej sytuacji rynkowej wymusiły ewoluowanie teorii do marketingu 2.0.

Marketing 2.0 – priorytetem jest klient i jego satysfakcja

O ile marketing 1.0 skoncentrowany był na produkcie, o tyle marketing 2.0 zauważał potrzebę tworzenia relacji z klientem, jego aktywnego udziału w procesie. Punkt ciężkości, poza wysoką jakością produktu i jego możliwie najlepszą ceną, został przesunięty w stronę satysfakcji, która dotyczyła już nie tylko wspomnianych wcześniej aspektów.

Przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać, że klienci są różni, podobnie jak ich potrzeby. W związku z tym komunikat był bardziej spersonalizowany, a także… słyszalny i widzialny! Rozwój nowoczesnych technologii pozwolił na wykorzystanie innych mediów niż tylko tradycyjne. Interaktywna i przede wszystkim dwustronna komunikacja pozwalała na bezpośredni kontakt z odbiorcą. Potężnymi i chętnie wykorzystywanymi narzędziami stały się media społecznościowe i strony internetowe, które stawiły opór prasie i telewizji.

Marketing 3.0 – wartość ma… wartość! Marketing humanocentryczny

Jakość, korzystna cena i nakierowanie na spełnienie realnych potrzeb klientów to zdecydowanie za mało. Rosnąca świadomość konsumencka i zmiany zachowań wymuszają wpisanie do firmowych strategii wartości, z którymi utożsamiają się klienci. To kolejna składowa sukcesu, która owocuje rozpoznawalnością i przywiązaniem do marki.

Odbiorcy nie chcą, by organizacje były nastawione jedynie na realizowanie celów biznesowych. Jak możemy przeczytać w książce Marketing 5.0 Technologie Next Tech:

Z tego powodu firmy budują swoją tożsamość i starają się wyróżnić na rynku dzięki wyznawanym wartościom. Oferowane przez nie produkty i podejmowane działania nie mają tylko przynosić zysków, ale winny również dostarczać rozwiązań najpoważniejszych problemów społecznych i środowiskowych.

Mimo upływu lat, oczekiwania konsumentów w tej konkretnej kwestii, nie uległy zmianie, a nawet wezbrały na sile. Jak wynika z raportu agencji HAVAS z 2022 roku, 77% konsumentów oczekuje od marek wspierania ludzi dotkniętych kryzysem. Liczby te napędza dodatkowo pandemia i sytuacja geopolityczna.  

>> Online marketing – zalety marketingu w sieci <<

Marketing 4.0 – witaj w cyfrowym świecie marketingowych możliwości

Po marketingu skoncentrowanym na wsparciu intelektualnym klientów i oferowaniu im funkcjonalności w ramach produktu lub usługi (marketing 1.0), przeszliśmy do dbania o sferę emocji (marketing 2.0) oraz odpowiadania na oczekiwania duchowe (marketing 3.0). 

Rozbuchana marketingowa machina wsparta rozwojem technologicznym, rosnącym znaczeniem mediów społecznościowych oraz content marketingu, nie zamierzała i nie zamierza się zatrzymać. Marketing 4.0 to maksymalne wykorzystanie nowoczesnej technologii, w celu optymalizacji zysków z kampanii i podejmowanych działań biznesowych.

Marketing 4.0 kładzie nacisk na personalizację i interakcję. Konsumenci oczekują spersonalizowanych doświadczeń i są skłonni związać się z marką tylko wtedy, gdy czują, że ta rozumie ich potrzeby i preferencje. Marketing 4.0 obejmuje również wykorzystanie analizy danych i sztucznej inteligencji, aby zrozumieć zachowania klientów i dostosowywać do nich swoje działania marketingowe w czasie rzeczywistym.

Nagłe przyspieszenie w zakresie marketingu… Transformacja 5.0

Twórcy książki Marketing 5.0: Technology for Humanity uważali, że marketerzy są nadal na etapie przejściowym możliwości transformacji praktyk biznesowych, a zaadoptowanie kolejnej koncepcji marketingu jest odległe. Pandemia, która wymusiła na nas zmianę systemu pracy i życia, zdecydowanie przyspieszyła tempo implementacji nowych założeń. Nadszedł czas na kolejne modyfikacje, w celu dopasowania się do dynamicznych zmian na rynku i w oczekiwaniach konsumentów.

Technologie cyfrowe w służbie człowiekowi

Marketing 5.0 Kotlera – człowiek i maszyna

Marketing 5.0 to nie tylko opakowanie funkcjonalności produktu w warstwę emocji i duchowości. To też zdecydowanie więcej niż wspieranie się nowoczesnymi technologiami, sztuczną inteligencją, czy wielokanałowa komunikacja z klientami, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nowa koncepcja opisana przez Kotlera ujmuje największe wyzwania, którym muszą stawić czoła marketerzy, dostosowując się do współczesnego otoczenia biznesowego i trzech ważnych zjawisk. Są nimi:

 • Przepaść pokoleniowa — czyli głębokie różnice w preferencjach, wartościach i oczekiwaniach między różnymi generacjami konsumentów. Szybki rozwój technologii i zmiany społeczne wpływają na różnice w zachowaniach i preferencjach konsumenckich.
Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 7
 • Polaryzacja ekonomiczna — wyrażająca się poprzez rozwarstwienie między bogatymi i biednymi, co prowadzi do zwiększonej segregacji społecznej i trudności w dostępie do zasobów. Polaryzacja społeczeństwa dotyka każdego aspektu życia. Kotler zwraca uwagę na zmianę rozkładu społecznego — obecnie największa liczba populacji zasiedla sektory najwyższych i najniższych klas społecznych, a środek zanika. Jak czytamy w książce „Marketing 5.0”, ludzie z obu końców mają sprzeczne priorytety życiowe i światopoglądy, co zaprzepaszcza porozumienie. Odpowiedzialność za naprawę tej sytuacji na drodze inkluzywnego i zrównoważonego podejścia do gromadzenia bogactwa coraz częściej przenoszona jest przez konsumentów na firmy.
Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 8
 • Podział cyfrowy — odnoszący się do nierównego dostępu i umiejętności korzystania z technologii cyfrowych między różnymi grupami społecznymi. Philip Kotler porusza także temat podziału na zwolenników i przeciwników cyfryzacji, wynikający z niespójnej oceny szans i zagrożeń z nią związanych.
Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 9

Odpowiedzią na oczekiwania odbiorców, które wykraczają poza sferę realizacji przez firmy celów jedynie biznesowych, jest koncepcja marketingu 5.0. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Wzmocnienie dotychczasowych prakty marketingowych przy pomocy zaawansowanych technologii. W roli codziennego przewodnika Philip Kotler i jego książka Marketing 5.0

Marketing 5.0 – co to jest?

To podejście, które uwzględnia czynniki emocjonalne, duchowe i społeczne, osadzone w szybkim postępie technologicznym, tworząc wartość dla klientów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. W założeniu biznes ma kierować się tymi wytycznymi przy kreowaniu ofert, komunikowaniu się z odbiorcami i budowaniu z nimi trwałych relacji.

Jak możemy przeczytać w książce Kotlera,

Marketing 5.0 polega na zastosowaniu technologii imitujących ludzkie zachowanie, aby stworzyć, zakomunikować, dostarczyć i zwiększyć wartość doświadczaną przez klienta na jego ścieżce zakupowej. Jednym z kluczowych zagadnień marketingu 5.0 są technologie nowej generacji, tak zwane next tech, które mają naśladować kompetencje ludzkich marketerów. Włączamy w to sztuczną inteligencję, przetwarzanie języka naturalnego, technologię sensorową, robotykę, rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną, internet rzeczy oraz blockchain. Kombinacja owych technologii to aktywator marketingu 5.0.

Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 11

Jak możemy przeczytać w książce Kotlera, zwanej biblią menadżerów i ludzi związanych z digital marketingiem, „musimy odrzucić dychotomię człowiek-maszyna. Dla dostarczania wybitnego doświadczenia konsumenckiego imperatywem staje się integracja cyfrowych i ludzkich interakcji”.

Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 12

Wszystko to dla wzmocnienia dotychczasowych praktyk marketingowych.

Bez wątpienia książka Kotlera otwiera zupełnie nowy rozdział w historii marketingu. Zdezorientowani marketerzy nauczą się dzięki niej, co realnie oznacza praca na uatrakcyjnieniu wartości oferowanej usługi lub towaru, rozbudzenie świadomości wykorzystywania sztucznej inteligencji i technologii oraz marketing wartości uprawiany w mediach społecznościowych.

Odchodzimy od marketingu tradycyjnego, by docierać do realnych potrzeb świadomych konsumentów i partnerów biznesowych, z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy ekspertów, wspartych rozwiniętą technologią.

Technologie nowej generacji w połączeniu z ludzką empatią

Pandemia i związany z nią dystans społeczny doprowadziły do znacznego przyspieszenia cyfryzacji przedsiębiorstw. Wymusiły również większą otwartość konsumentów na rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie cyfrowe. Ich przykładów nie trzeba daleko szukać. W usługach gastronomicznych będzie to możliwość zamówienia jedzenia z dostawą do domu. Hotele korzystają już ze zautomatyzowanego sprzątania przestrzeni, a lotniska z bezkontaktowego procesu odprawy.

Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 13

W myśl głównych założeń marketingu 5.0 cyfryzacja powinna być obecna we wszystkich punktach styku klienta z marką — od marketingu aż po obsługę posprzedażową, tworząc zsynchronizowane i przede wszystkim spersonalizowane doświadczenie konsumenckie. Najbardziej pożądane jest jego występowanie na trzech poziomach:

 • Informacyjnym — bazującym na oferowaniu kompletnych odpowiedzi w spersonalizowanej ofercie. Może ona przybierać formę wiadomości marketingowej, wyboru produktów lub promocję cenową. Na przykład dzięki wykorzystaniu geolokalizacji firmy mogą na przykład kierować komunikat do osób znajdujących się blisko punktu stacjonarnego marki.
 • interakcyjnym — oferującym rozbudowaną i wartościową interakcję, dzięki komunikacji dwukierunkowej. Celem jest przejście klienta z etapu świadomości do etapu działania. Interakcje są gwarancją większego zobowiązania do kupna towaru lub usługi.
 • Immersyjnym — odnoszącym się do zaangażowania użytkownika w sztucznie wykreowane doświadczenie sensoryczne. Celem jest zatarcie granicy między światem fizycznym i cyfrowym, by uczynić ścieżkę zakupową możliwie najprzyjemniejszą.
Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 14

Strategia dla wdrożenia cyfryzacji i kreowania doświadczeń konsumenckich musi być dostosowana do poziomu dojrzałości organizacji oraz konkretnego sektora przemysłu, w którym ta działa.

Czy wiesz, że…

Kombinacja analitycznego działania maszyny w połączeniu z ludzką empatią będzie tylko zyskiwać na znaczeniu. Z badania McKinseya wynika, że 44% klientów na całym świecie chętnie korzysta z webroomingu (oglądania produktów w sieci, a następnie ich kupowania w sklepie stacjonarnym), a 23% na showrooming (sprawdzania produktu w sklepie i jego późniejszym zamówieniu online). Jak widać, łączenie on i offline się opłaca! W przypadku hybrydowej ścieżki zakupowej istotne jest uwzględnienie różnych kanałów, zarówno tych opartych na technologii, jak i na bezpośredniej interakcji międzyludzkiej, w celu stworzenia kompleksowego doświadczenia konsumenckiego.

Marketing 5.0 – koncepcje marketingu Kotlera - zdjęcie nr 15

Bez wątpienia książka Kotlera otwiera zupełnie nowy rozdział w historii marketingu. Zdezorientowani marketerzy nauczą się dzięki niej, co realnie oznacza praca na uatrakcyjnieniu wartości oferowanej usługi lub towaru, rozbudzenie świadomości wykorzystywania sztucznej inteligencji i technologii oraz marketing wartości uprawiany w mediach społecznościowych.

Jak budować cyfrowy potencjał?

Marki działające w duchu marketingu 5.0 muszą odejść od sprzedawania jedynie towaru lub usługi i skupić się na oferowaniu wyjątkowych, cyfrowych doświadczeń. Jednocześnie nie mogą zapominać o budowaniu trwałych relacji z klientami, które w dobie szybko rozwijających się technologii, stały się dobrem deficytowym. Ważne jest zatem to, jak klienci mogą dokonać zakupu, jak zostaną zaopiekowani przez markę na każdym punkcie styku oraz jak przebiegać będzie samo korzystanie z zakupionego towaru lub usługi. Idąc dalej, nowoczesne firmy powinny wykorzystywać cyfryzację na każdym etapie obsługi, aż po opiekę posprzedażową. Nie mogą abstrahować również od wzmacniania społecznego dowodu słuszności — wykorzystując w tym celu choćby rekomendacje zadowolonych klientów.

Wykorzystanie next tech w 7 punktach styku:

 • reklama
 • marketing treści
 • marketing bezpośredni
 • sprzedaż
 • kanały dystrybucji
 • oferta produktowa/usługowa
 • obsługa posprzedażowa.

Wykorzystanie potencjału ludzkiego w customer journey

To przede wszystkim bazowanie na doświadczeniu, elastyczności, empatii i kreatywności. Należy też pamiętać, że maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka w działaniach mających na celu zbudowanie szczerej, prawdziwej i serdecznej relacji, także na linii firma-klient.

W Verseo odchodzimy od marketingu tradycyjnego, by docierać do realnych potrzeb świadomych konsumentów i partnerów biznesowych, z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy ekspertów, wspartych rozwiniętą technologią.

Marketing 5.0 nowym podejściem całej organizacji Verseo

Jako Verseo w 2023 roku przechodzimy całkowicie na tryb cyfrowy. Chcemy być przykładem dla innych, pozwalać im czerpać z naszych błędów i sukcesów.

Jak rozumiemy Agencję Marketingu 5.0?  5 filarów Verseo

 1. Human Touch 

By w pełni wykorzystać moc technologii, potrzebny jest ludzki pierwiastek. W nowej rzeczywistości hasło jednej z kampanii promującej Verseo człowieka-maszyna, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Człowiek jest nadal w centrum. Nasze wyróżniki to komunikacja (w zrozumieniu umiejętność rozmowy z technologią), legendarna obsługa, doświadczenie, kreatywność oraz najważniejsze — zdolność do sceptycyzmu, osądu. Są to obszary poza kompetencjami maszyny, a kluczowe do osiągnięcia sukcesu. 

 1. High Marketing Culture

Nowa kultura marketingu oparta na transparentności, współpracy i partnerstwie. Wprowadzamy nowe podejście do klienta, które nazywamy współczynnikiem gościnności. Skupiamy się na całościowym spojrzeniu na biznes, wspólnym określaniu celu i podejściu, w którym każda strona jest wygraną. Klient zawsze wie, kto go obsługuje, a każdy opiekun ma swój % od prowizji. Dzięki temu wszystkim zależy na wspólnym osiągnięciu celów.  Działamy awangardowo, chcemy być zawsze o jeden krok do przodu, wyznaczać nowe trendy w zakresie technologii i relacji z klientami. 

 1. AI/Machine Learning – DNA Verseo. 

W zakresie algorytmów możemy poszczycić się największym doświadczeniem w kraju. Mamy podzielone zespoły tzw. special forces do najtrudniejszych tematów związanych z technologią i analityką. Obecnie każdy element agencji czy kanał marketingowy wykorzystuje w tle AI/Machine Learning.  

 1. Next tech 

Każda aktywność klienta jest rodzajem zapisanych i przetwarzanych danych. Transakcja, połączenie telefoniczne, napisany e-mail, lokalizacja czy aktywność. Wszystko to chcemy i możemy wykorzystywać. Daje nam to ogromne ilości danych, które trzeba analizować. Dziś każda firma musi tworzyć swój własny ekosystem danych. Stworzyliśmy marketingową hurtownię danych, by wspomóc naszych klientów i obniżyć im pierwszą barierę wejścia, jaką są koszty takich technologii. Mamy swój dział analityczny i duże wsparcie dla Business Intelligence w zakresie budowania raportów.

 1. Multichannel, Multiscreening, rozszerzona rzeczywistość

Wszystko, wszędzie, naraz. Firmy potrzebują kompleksowego i wieloaspektowego zarządzania kanałami reklamowymi w obliczu narastającej  przepaści pokoleniowej i polaryzacji społecznej, w celu profesjonalnego zarządzania marketingiem. Umiejętność dotarcia, zrozumienia kontekstu i predykcji potrzeb klienta w gąszczu codziennych eksabajtów danych  staje się złotym Graalem marketingu.

Na to wszystko nakłada się zrównoważony rozwój, inkluzywność, zwinność i elastyczność.  Technologia będzie coraz bardziej imitować zachowania ludzkie.  Online łączy się z offline, dochodzi do tego wszystkiego rozszerzona rzeczywistość, wzrost narzędzi i kanałów reklamowych, różne generacje oraz nieskończone skalowanie z AI. 

Mamy na to recepty, które już realizujemy wspólnie z klientami w ich organizacjach.  Jesteśmy Verseo — pierwszą Agencją Marketingu 5.0. Chcesz poznać nas jeszcze bliżej? Daj znać, czekamy na Ciebie!

Przeczytaj także… Pozycjonowanie sklepów: Case study SEO z branży optycznej

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany