Ten tekst przeczytasz w 1 minutę

Brak komentarzy

Dodanie dostępu do Google Analytics

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 1

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 2

Dodanie dostępu do Google Analytics – zarządzanie użytkownikami!

W Google Analytics zmienił się widok, gdzie zarządzamy użytkownikami, którzy mają wgląd do danych z naszej witryny. Dodanie dostępu do Google Analytics? Z nami to proste! 

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Teraz aby przydzielić dostęp dla wybranego adresu email, należy wybrać po lewej stronie Administracja, dalej w kolumnie KontoZarządzanie użytkownikami.

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 4

Następnie klikamy plus i przechodzimy do karty, gdzie wpisujemy u góry adres email, który dodajemy do naszego konta Google Analytics.

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 5

Poniżej należy też odznaczyć uprawnienia jakie będzie miał nowy użytkownik. Mamy do wyboru funkcje:

Edycja

Użytkownik może korzystać z funkcji administracyjnych i związanych z raportami (np. dodawać, edytować i usuwać konta, usługi, widoki, filtry, cele itp., ale nie zarządzać użytkownikami) i wyświetlać dane raportów. Do tworzenia filtrów potrzebuje uprawnień do edycji na poziomie konta. Do włączania filtrów potrzebuje uprawnień do edycji na poziomie widoku. Obejmuje uprawnienia „Współpraca”.

Współpraca

Tutaj użytkownik może tworzyć osobiste i udostępniać osobiste zasoby. Może współtworzyć udostępnione zasoby, np. edytować panel informacyjny lub adnotację. Obejmuje uprawnienia „Odczyt i analiza”.

Odczyt i analiza

Przy tej funkcji użytkownik może wyświetlać raporty i dane konfiguracji; porządkować dane w raportach (np. filtrować tabele, dodać wymiar dodatkowy, tworzyć segmenty); tworzyć i udostępniać osobiste zasoby oraz wyświetlać udostępnione zasoby innych użytkowników. Nie może współtworzyć udostępnionych zasobów.

Zarządzanie użytkownikami

Użytkownik może zarządzać kontami pozostałych użytkowników (dodawać i usuwać , przypisywać uprawnienia). Nie obejmuje uprawnień „Edycja” i „Współpraca”.

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 6

Dzięki dostępowi do Google Analytics użytkownik może analizować statystki dla konkretnego serwisu www.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany