Ten tekst przeczytasz w 1 minutę

Brak komentarzy

Dodanie dostępu do Google Analytics

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 1

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 2

Dodanie dostępu do Google Analytics – zarządzanie użytkownikami!

W Google Analytics zmienił się widok, gdzie zarządzamy użytkownikami, którzy mają wgląd do danych z naszej witryny. Dodanie dostępu do Google Analytics? Z nami to proste! 

Teraz aby przydzielić dostęp dla wybranego adresu email, należy wybrać po lewej stronie Administracja, dalej w kolumnie KontoZarządzanie użytkownikami.

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 4

Następnie klikamy plus i przechodzimy do karty, gdzie wpisujemy u góry adres email, który dodajemy do naszego konta Google Analytics.

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 5

Poniżej należy też odznaczyć uprawnienia jakie będzie miał nowy użytkownik. Mamy do wyboru funkcje:

Edycja

Użytkownik może korzystać z funkcji administracyjnych i związanych z raportami (np. dodawać, edytować i usuwać konta, usługi, widoki, filtry, cele itp., ale nie zarządzać użytkownikami) i wyświetlać dane raportów. Do tworzenia filtrów potrzebuje uprawnień do edycji na poziomie konta. Do włączania filtrów potrzebuje uprawnień do edycji na poziomie widoku. Obejmuje uprawnienia „Współpraca”.

Współpraca

Tutaj użytkownik może tworzyć osobiste i udostępniać osobiste zasoby. Może współtworzyć udostępnione zasoby, np. edytować panel informacyjny lub adnotację. Obejmuje uprawnienia „Odczyt i analiza”.

Odczyt i analiza

Przy tej funkcji użytkownik może wyświetlać raporty i dane konfiguracji; porządkować dane w raportach (np. filtrować tabele, dodać wymiar dodatkowy, tworzyć segmenty); tworzyć i udostępniać osobiste zasoby oraz wyświetlać udostępnione zasoby innych użytkowników. Nie może współtworzyć udostępnionych zasobów.

Zarządzanie użytkownikami

Użytkownik może zarządzać kontami pozostałych użytkowników (dodawać i usuwać , przypisywać uprawnienia). Nie obejmuje uprawnień „Edycja” i „Współpraca”.

Dodanie dostępu do Google Analytics - zdjęcie nr 6

Dzięki dostępowi do Google Analytics użytkownik może analizować statystki dla konkretnego serwisu www.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany