Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

Brak komentarzy

Analiza SEO – na czym polega? Dlaczego warto?

Analiza SEO – na czym polega? Dlaczego warto? - zdjęcie nr 1

Analiza SEO

SEO jest uważane za jedno z najważniejszych narzędzi marketingowych. Przyjazna dla użytkownika, pozbawiona błędów i dobrze wypozycjonowana strona może bowiem zapewniać stały dopływ nowych klientów, generując tzw. ruch organiczny. Podstawą do jakichkolwiek usprawnień w tym zakresie powinna być analiza SEO. Na czym polega? Dlaczego warto ją przeprowadzać? Wyjaśniamy.

Czym jest analiza SEO?

SEO oznacza dokładnie optymalizację zgodnie z wymaganiami wyszukiwarek (Search Engine Optimization). Sprowadza się do wyeliminowania błędów i ciągłego wprowadzania szeregu ulepszeń, które czynią witrynę przystępniejszą, szybszą, wygodniejszą w użytkowaniu i bardziej przydatną. Punktem wyjścia do wszystkich tego typu działań powinna być analiza SEO (nazywana również audytem SEO) pozwalająca ocenić aktualny stan strony oraz wskazać obszary problemowe i takie, w których można dokonać ulepszeń.

Analiza SEO – co zawiera? Na czym polega?

Dogłębna analiza SEO polega na przyjrzeniu się wszystkim elementom witryny i sposobom ich funkcjonowania pod kątem zgodności z wymaganiami wyszukiwarek (a w szczególności Google). Audytowi poddawane są zarówno czynniki wewnętrzne (tzw. on-site SEO) jak i zewnętrzne (off-site SEO). Najczęściej przydatna jest również analiza konkurencji pozwalająca zweryfikować cudze strategie i wyniki oraz odnieść je do sytuacji badanej witryny.

Analiza SEO – na czym polega? Dlaczego warto? - zdjęcie nr 4

Jak powinna wyglądać analiza SEO?

Na czym dokładnie polega analiza SEO? Ta prawdziwie szczegółowa składa się tak naprawdę z kilku różnych analiz, z których wyciągane są wspólne wnioski. Wśród badanych obszarów znajdują się:

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

 • działania on-site – wszystkie kwestie związane z budową strony, jej architekturą, użytecznością, responsywnością czy zamieszczanymi na niej treściami;
 • działania off-site – procesy prowadzone poza stroną, ale wpływające na jej pozycję, np. związane z linkowaniem czy publikacją treści sponsorowanych;
 • techniczne aspekty działania strony – chodzi tu zarówno o jej budowę, jak i o poprawność jej indeksowania czy też szybkość działania i ewentualne czynniki, które wpływają na pogorszenie tych parametrów;
 • Core Web Vitals – podstawowych wskaźników internetowych, które wskazują na dostosowanie witryny do wymogów Google; tego typu analizy dotyczą m.in. szybkości ładowania treści, interaktywności i stabilności wizualnej;
 • słowa kluczowe – każda strona powinna być pozycjonowana na określone frazy związane z jej zawartością i branżą, jaką reprezentuje; ich właściwy dobór jest kluczowy dla skutecznego SEO;
 • działania konkurencji – tego typu analizy przeprowadza się przede wszystkim w celu wskazania różnic i możliwości wytworzenia przewagi nad rywalami w branży;
 • jakość contentu – content (treść) to jeden z głównych czynników wpływających na pozycję rankingową strony; analizy przeprowadza się pod kątem struktury treści, zawartych w nich słów kluczowych czy linków, ale również użyteczności treści czy też występowania duplikatów.


Niekiedy pomija się niektóre z tych elementów. Możliwe jest również wykonanie badania dotyczącego jedynie wybranego obszaru SEO. Przed rozpoczęciem działań związanych z pozycjonowaniem zaleca się jednak wykonanie maksymalnie szczegółowego audytu. Następnie warto go powtarzać co jakiś czas w celu weryfikowania wyników pracy włożonej w stronę.

Analiza SEO – na czym polega? Dlaczego warto? - zdjęcie nr 5

Jak przeprowadzić analizę SEO?

Jak przeprowadzić analizę SEO? Można się podjąć tego zadania samodzielnie, jednak wymaga to dogłębnej znajomości tematu i odpowiednich procedur. Podstawowe informacje na temat przystosowania strony do wymogów wyszukiwarek można jednak uzyskać za pomocą internetowych narzędzi do analizy SEO. Często są one darmowe i dostępne dla każdego. Potrafią mierzyć podstawowe wskaźniki związane np. z czasem ładowania się strony czy zagęszczeniem linków i słów kluczowych. Mogą też wykrywać niektóre błędy, takie jak duplikaty treści, braki w atrybutach czy też niezoptymalizowane pliki graficzne. Może to stanowić punkt wyjścia dla dokładniejszej analizy SEO lub nawet wyznacznik dla działań optymalizacyjnych.


Prawdziwie użyteczna analiza SEO to taka, która została przeprowadzona przez fachowca. Ekspert dokładnie zbada wszystkie elementy wpływające na pozycję rankingową witryny, korzystając ze sprawdzonych procedur. Wynikiem takiej analizy powinien być obszerny raport zawierający nie tylko szczegółowe dane na temat przedmiotu badań, ale również wskazówki do poprawy aktualnej sytuacji. Rekomendacje są ważną częścią audytu SEO i świetnym punktem wyjścia do optymalizacji strony.

Analiza SEO – dlaczego warto?

Istnieje wiele powodów, dla których warto poddać stronę internetową analizie SEO – szczególnie jeśli jest to strona mająca wspierać działalność biznesową. Mówi się bowiem, że SEO jest podstawą e-marketingu.

Bez odpowiedniej optymalizacji witryny trudno prowadzić skuteczną promocję w sieci. Nie warto też próbować ulepszać strony „na ślepo”, bez konkretnego wskazania, co obecnie jest zrobione dobrze, a gdzie potrzebne są poprawki, optymalizacja lub wyeliminowanie błędów. Analiza SEO daje właśnie taką wiedzę, stanowiąc podstawę dla ukierunkowanych, spójnych, a tym samym skutecznych działań optymalizacyjnych.

Analiza SEO przeprowadzona przez eksperta zapewnia takie korzyści jak:

 • precyzyjne wskazanie błędów, które negatywnie wpływają na pozycje witryny;
 • dogłębną analizę stanu aktualnego, jeśli chodzi o optymalizację strony;
 • konkretne wskazania w zakresie poprawy obszarów problemowych i optymalizacji witryny.

Jest to zaledwie wstęp do działań naprawczych, ale niezwykle ważny! Optymalizacja witryny zwykle ma przełożenie nie tylko na jej większą widoczność, ale również na przyjazność dla użytkownika. Czynniki rankingowe Google w coraz większym stopniu są bowiem tożsame z oczekiwaniami internautów.

Analiza SEO – na czym polega? Dlaczego warto? - zdjęcie nr 6

Kiedy przeprowadzić analizę SEO?

Kiedy analiza SEO jest najbardziej przydatna? Można wyróżnić kilka takich sytuacji. Zaleca się jej przeprowadzenie w szczególności przy:

 • tworzeniu nowej witryny,
 • dokonywaniu przebudowy, dużej aktualizacji lub innych ważnych zmian na stronie,
 • rozpoczęciu procesu związanego z przeprojektowaniem witryny lub zmianą UI,
 • zamiarze przejścia na nową strategię słów kluczowych (lub pozycjonowania ogółem),
 • przejściu do innej agencji lub specjalisty SEO,
 • wykryciu i chęci identyfikacji kar nałożonych na witrynę przez Google.


Analiza SEO może być bardzo przydatna również po dużych aktualizacjach algorytmów Google. Dzięki niej można wówczas łatwo zaobserwować, jak te zmiany wpływają na stronę i dostosować przyszłe działania.
W niektórych przypadkach adekwatne mogą być uproszczone analizy, nawet te wykonywane wewnętrznie czy też za pomocą dostępnych narzędzi internetowych. Warto jednak pamiętać, że nic nie zastąpi profesjonalnej i kompleksowej analizy SEO.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany