Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Brak komentarzy

Zrozumieć Google AdWords. Słownik terminów

Zrozumieć Google AdWords. Słownik terminów - zdjęcie nr 1

Zrozumieć Google AdWords. Słownik terminów - zdjęcie nr 2

Czym się różni CTR od CPC? Czy docelowy adres kampanii musi być taki sam jak ten wyświetlany? Czy grupa kampanii to synonim kampanii? Poznaj podstawowe pojęcia związane z kampanią Google AdWords!

Reklama – może wyświetlać się nad wynikami wyszukiwania lub obok ich oraz w witrynach partnerów. Google AdWords pozwala na tworzenie reklam tekstowych, graficznych (w kilku rozmiarach), video i przeznaczonych specyficznie na urządzenia mobilne.

Grupa reklam – to powiązane ze sobą tematycznie reklamy, które łączy wspólna lista słów kluczowych. Google AdWords pozwala utworzyć nawet do 2000 grup reklam w ramach jednej kampanii.

Kampania – łączy ona reklamy, grupy reklam i słowa kluczowe, które mają wspólne opcje kierowania geograficznego, wysokość budżetu, ustawienia itp. Jedno konto może obejmować do 100 kampanii.

Kliknięcie – to reakcja na reklamę, kliknięcie powoduje przejście do witryny, którą promuje reklama.

Współczynnik klikalności (CTR) – to stosunek liczby wyświetleń reklamy do liczby kliknięć na nią. CTR wyrażany jest w procentach. Jeśli nasza reklama wyświetliła się 100 razy, a 3 osoby na nią kliknęły, to można mówić o CTR wynoszącym 3%.

Konwersja – to pożądane działanie wykonane przez odbiorcę reklamy. Konwersją może być zapisanie się od newslettera, pobranie oferty, wypełnienie formularza, dokonanie zakupu itp. Konwersja powinna być dopasowana do założeń kampanii – np. w przypadku kampanii mającej zwiększyć sprzedaż, konwersją będzie finalizacja transakcji.

Koszt kliknięcia (CPC) – to kwota, jaką płaci się za każde kliknięcie na reklamę (a nie jej wyświetlenie!). Kwota ta może ulegać zmianom w toku trwania kampanii, obniżać się lub rosnąć.

Końcowy adres URL – to adres strony lub podstrony, na którą trafią osoby klikające na reklamę. Domena końcowego adresu URL musi być taka sama jak domena wyświetlanego adresu URL – by nie wprowadzać internautów w błąd.

Wyświetlany adres URL – to adres strony lub podstrony, który jest widoczny w treści reklamy. Może się on różnić (choć nie musi) od końcowego adresu URL.

Wyświetlenie – emisja reklamy potencjalnym klientom. Kampania z pustym lub niezasilonym budżetem nie będzie się wyświetlać internautom.

Lista słów kluczowych – lista słów lub kilkuwyrazowych wyrażeń, których wpisanie powoduje wyświetlenie się reklamy (reklama dopasowana do zapytania).

Wynik jakości – to wskaźnik pokazujący w jakim stopniu reklama i słowo kluczowe są dopasowane tematycznie do zapytań osób szukających usług i produktów, które ma w swojej ofercie Twoja firma. Wynik jakości jest mierzony na skali 1-10. Im wyższy wynik jakości, tym lepiej. Wysoki wynik jakości oznacza niższe koszty kampanii.

 

W raportach prezentujących wyniki kampanii Google AdWords można spotkać się też z następującymi hasłami:

Zamówienia – w przypadku kampanii prowadzonych przy użyciu platformy VCM/VCM24 zamówienie zawiera zbiorcze ustawienia (budżet, strategia, okres rozliczeniowy, ilość kampanii prowadzonych w ramach jednego zamówienia).

Koszt zamówienia – tym mianem określa łączne wydatki na działania reklamowe (budżet kampanii + prowizja za jej prowadzenie).

Przychody – wysokość przychodów mierzy Google Analytics (według wartości transakcji). Ten parametr określający przychody z kampanii ma zastosowanie w przypadku sklepów internetowych.

Udział w wyświetleniach – ten parametr określa na jaki procent zapytań odpowiada nasza reklama, biorąc pod uwagę budżet, którym dysponujemy (jeśli udział w wyświetleniach wynosi mniej niż 60%, to nalezy zwiększyć budżet).

Koszt – są to wydatki kampanii w określonym przedziale czasu.

ROAS (ang. Return on Ad Spend) – ten parametr oznacza zwrot z wydatków na reklamę i określa ile razy obrót jest większy od wydatków na reklamę. Wzór na obliczenie ROAS: Wzór na ROAS: dochody / koszty * 100 (można także spotkać algorytm nieuwzględniający mnożenia przez 100).

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany