Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Brak komentarzy

Zrozumieć Google AdWords. Słownik terminów

Czym się różni CTR od CPC? Czy docelowy adres kampanii musi być taki sam jak ten wyświetlany? Czy grupa kampanii to synonim kampanii? Poznaj podstawowe pojęcia związane z kampanią Google AdWords!

Reklama – może wyświetlać się nad wynikami wyszukiwania lub obok ich oraz w witrynach partnerów. Google AdWords pozwala na tworzenie reklam tekstowych, graficznych (w kilku rozmiarach), video i przeznaczonych specyficznie na urządzenia mobilne.

Grupa reklam – to powiązane ze sobą tematycznie reklamy, które łączy wspólna lista słów kluczowych. Google AdWords pozwala utworzyć nawet do 2000 grup reklam w ramach jednej kampanii.

Kampania – łączy ona reklamy, grupy reklam i słowa kluczowe, które mają wspólne opcje kierowania geograficznego, wysokość budżetu, ustawienia itp. Jedno konto może obejmować do 100 kampanii.

Kliknięcie – to reakcja na reklamę, kliknięcie powoduje przejście do witryny, którą promuje reklama.

Współczynnik klikalności (CTR) – to stosunek liczby wyświetleń reklamy do liczby kliknięć na nią. CTR wyrażany jest w procentach. Jeśli nasza reklama wyświetliła się 100 razy, a 3 osoby na nią kliknęły, to można mówić o CTR wynoszącym 3%.

Konwersja – to pożądane działanie wykonane przez odbiorcę reklamy. Konwersją może być zapisanie się od newslettera, pobranie oferty, wypełnienie formularza, dokonanie zakupu itp. Konwersja powinna być dopasowana do założeń kampanii – np. w przypadku kampanii mającej zwiększyć sprzedaż, konwersją będzie finalizacja transakcji.

New call-to-action
New call-to-action

Koszt kliknięcia (CPC) – to kwota, jaką płaci się za każde kliknięcie na reklamę (a nie jej wyświetlenie!). Kwota ta może ulegać zmianom w toku trwania kampanii, obniżać się lub rosnąć.

Końcowy adres URL – to adres strony lub podstrony, na którą trafią osoby klikające na reklamę. Domena końcowego adresu URL musi być taka sama jak domena wyświetlanego adresu URL – by nie wprowadzać internautów w błąd.

Wyświetlany adres URL – to adres strony lub podstrony, który jest widoczny w treści reklamy. Może się on różnić (choć nie musi) od końcowego adresu URL.

Wyświetlenie – emisja reklamy potencjalnym klientom. Kampania z pustym lub niezasilonym budżetem nie będzie się wyświetlać internautom.

Lista słów kluczowych – lista słów lub kilkuwyrazowych wyrażeń, których wpisanie powoduje wyświetlenie się reklamy (reklama dopasowana do zapytania).

Wynik jakości – to wskaźnik pokazujący w jakim stopniu reklama i słowo kluczowe są dopasowane tematycznie do zapytań osób szukających usług i produktów, które ma w swojej ofercie Twoja firma. Wynik jakości jest mierzony na skali 1-10. Im wyższy wynik jakości, tym lepiej. Wysoki wynik jakości oznacza niższe koszty kampanii.

 

New call-to-action
New call-to-action

W raportach prezentujących wyniki kampanii Google AdWords można spotkać się też z następującymi hasłami:

Zamówienia – w przypadku kampanii prowadzonych przy użyciu platformy VCM/VCM24 zamówienie zawiera zbiorcze ustawienia (budżet, strategia, okres rozliczeniowy, ilość kampanii prowadzonych w ramach jednego zamówienia).

Koszt zamówienia – tym mianem określa łączne wydatki na działania reklamowe (budżet kampanii + prowizja za jej prowadzenie).

Przychody – wysokość przychodów mierzy Google Analytics (według wartości transakcji). Ten parametr określający przychody z kampanii ma zastosowanie w przypadku sklepów internetowych.

Udział w wyświetleniach – ten parametr określa na jaki procent zapytań odpowiada nasza reklama, biorąc pod uwagę budżet, którym dysponujemy (jeśli udział w wyświetleniach wynosi mniej niż 60%, to nalezy zwiększyć budżet).

Koszt – są to wydatki kampanii w określonym przedziale czasu.

ROAS (ang. Return on Ad Spend) – ten parametr oznacza zwrot z wydatków na reklamę i określa ile razy obrót jest większy od wydatków na reklamę. Wzór na obliczenie ROAS: Wzór na ROAS: dochody / koszty * 100 (można także spotkać algorytm nieuwzględniający mnożenia przez 100).

New call-to-action
Zarejestruj się w Akademii Verseo

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany