Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

Brak komentarzy

Wady i zalety reklamy radiowej

Wady i zalety reklamy radiowej - zdjęcie nr 1

Wady i zalety reklamy radiowej - zdjęcie nr 2

Reklama radiowa – czym jest oraz jej główne wady i zalety

Dzisiejszy rynek produktów i usług jest rynkiem na którym panuje bardzo rozległa konkurencja. W związku z tym przedsiębiorstwa, by móc wyróżnić się pośród konkurentów i zachęcić potencjalnych odbiorców do swoich produktów czy też usług, korzystają z szeregu różnych form reklamy. Technologia umożliwia im ogromny wybór form reklamy, jednakże w tym przypadku zostanie przedstawiona jedna z najbardziej uniwersalnych i najstarszych form reklamy. Poniżej szerzej scharakteryzowana została forma reklamy, jaką jest reklama radiowa. Ponadto, przedstawiono również wady i zalety reklamy radiowej.

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Czym właściwie jest reklama radiowa i jak działa?

Najprościej ujmując reklama radiowa to pewna forma reklamy, w której informacje mające trafić do potencjalnego odbiorcy przekazywane są poprzez odbiorniki radiowe. W związku z tym, że reklama radiowa nie jest w stanie przekazać odbiorcy obrazu ani kształtu, istotne jest odpowiednie wykorzystanie w niej dźwięku tak by przede wszystkim przyciągał on uwagę, ale również intrygował i jednocześnie działał na wyobraźnię. Nieodłącznym elementem reklamy radiowej jest również odpowiedni lektor o głosie, który będzie przede wszystkim wyraźny, ale również takim, który przyciągał będzie uwagę i sprawi, że dana osoba postanowi wysłuchać tej reklamy. Ponadto, ważne są również efekty dźwiękowe i odpowiednia dla ucha muzyka, która nie przytłoczy reklamy a bardziej będzie dla niej idealnym tłem. Oprócz tych elementów, równie ważnym jest to, by reklama, a właściwie jej treść nie była zbyt długa i przytłaczająca, bowiem powinna być na tyle krótka by odbiorca mógł ją zapamiętać, a przede wszystkim przyswoić treść w całości. Ponadto, w przypadku wykorzystywania jakiegokolwiek sloganu w reklamie, ważnym jest by był on chwytliwy a jednocześnie, podobnie jak treść – nie był zbyt długi, bowiem odbiorca zwyczajnie nie zapamięta go.

Plusy i minusy, czyli najważniejsze wady i zalety reklamy radiowej

Jak każda forma reklamy również reklama radiowa ma swoje plusy oraz minusy. Analizując szerzej, wyróżnić możemy określone wady i zalety reklamy radiowej. Są w niej elementy i cechy, które z pewnością wręcz nakłaniają do skorzystania z tej formy reklamy, ale również są takie, które wpływają na to, że osoby chcące zareklamować określone produkty czy usługi decydują się na inną formę przekazu. Wybór tej formy reklamy w dużej mierze może być również uzależniony od segmentu odbiorców do jakiego chcemy trafić.

Poniżej zaprezentowane zostały główne wady i zalety reklamy radiowej.

Do zalet owej reklamy zaliczyć można m.in.:

 • łatwość odbioru – niezależnie od tego, co robi potencjalny odbiorca, reklama radiowa poprzez swoją formę może dotrzeć do niego w większości sytuacji życiowych, tj. podczas jazdy samochodem, gotowania, pobudki poprzez budzik radiowy, w czasie biegania, w pracy itp.;
 • szeroki zasięg – reklama radiowa występować może jako reklama lokalna, krajowa, bądź też nawet międzynarodowa, dlatego też może ona dotrzeć do bardzo dużej rzeszy potencjalnych odbiorców jeżeli tylko reklamodawca zechce zdecydować się i ponieść koszty reklamy na szerszą skalę;
 • niskokosztowość – reklama w radiu, porównując ją z innymi tego typu tradycyjnymi formami, jest zdecydowanie jedną z tańszych sposobów promowania. Nie wymaga ona również dodatkowego wkładu na takie rzeczy jak np. zdjęcia produktu, wynajem kamerzysty, studia, itd. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia niedużych, nowopowstałych przedsiębiorstw, które są na początku swojej działalności i nie posiadają zbyt dużych nakładów na reklamę bądź też nie chcą przeznaczać na nią zbyt dużej kwoty – tyczy się to szczególnie firm lokalnych – jak np. salony dealerskie;
 • prostota, zrozumiałość, łatwość przekazu – reklama radiowa należy do zwykłych, prostych form przekazu, bowiem stosuje się w jej przypadku jedynie głos, ewentualnie melodię. Wymaga ona od odbiorcy użycia jedynie zmysłu słuchu, nie musi się on jej przyglądać, a tym bardziej przetwarzać jej, czy też domyślać się co jest na danym obrazu bądź też filmiku. Dzięki temu reklama taka trafić może do dużej liczby odbiorców poprzez łatwość swojej formy. Oczywiście jest to plus, a zarazem minus;
 • dotarcie do różnych segmentów odbiorców – reklama radiowa dotrzeć może do tych odbiorców, którzy rzadko kiedy korzystają z Internetu czy też telewizora (głównie osoby starsze). Różne stacje oferują ponadto różne grupy dotarcia;
 • elastyczność emisji – decydując się na reklamę w radiu możliwe jest dopasowanie jej „grafiku” emisji, dzięki czemu wpasować można się w czas, w którym np. jest godzina szczytu i wiele osób spędza czas w korkach, jest popołudnie i ludzie słuchają radia przygotowując obiady, bądź też wieczorami, gdy ludzie chodzą na siłownię, itp.

Oprócz zalet, reklama radiowa posiada również swoje określone wady, pośród których z pewnością wymienić można:

 • nietrwałość, ulotność – reklama radiowa nie występuje w formie rzeczowej, nie da się jej nabyć, dotknąć, obejrzeć, czy też zachować – w związku z tym jest ulotna i w niektórych przypadkach przez to może być mniej zapamiętywalna;
 • brak konkurowania formą – wszelkie reklamy radiowe są praktycznie identyczne: głos + muzyka, prosty przekaz. Dlatego też taką formą reklamy bardzo ciężko jest się wyróżnić z tłumu i sprawić by potencjalny odbiorca zwrócił uwagę właśnie na tą, a nie inną reklamę;
 • zatłoczony środek przekazu reklamy – radio bywa dość mocno zatłoczoną formą przekazywania reklamy. Jest w nim sporo informacji, ponadto co chwilę emitowane są różnorodne utwory, w związku z czym bardzo ciężko jest się „przebić” daną reklamą pośród wszystkich innych emitowanych informacji.
 • podobnie jak w przypadku prasy, tak i tutaj trudno dokonać precyzyjnej analityki ruchu pozyskanego za pośrednictwem radia. Radio często wspomaga kampanie reklamowe, w których nacisk położony jest na inne kanały, jak np. telewizja czy Internet.

O wadach i zaletach reklamy internetowej przeczytasz tutaj! Natomiast o tym, kiedy najlepiej zainwestować w prasę piszemy tutaj.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany