Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

Brak komentarzy

Kampanie Allegro Ads – Case study

Kampanie Allegro Ads – Case study - zdjęcie nr 1

case study allegro ads

Case 1 – Kampanie Allegro Ads – jak reagować na sezonowość

Sezonowość to jeden z głównych czynników, który należy brać pod uwagę podczas tworzenia i optymalizacji działań w Allegro Ads. Ten rok nie był wyjątkiem dla jednego z naszych klientów z branży sportu i turystyki.

Okres wiosenny charakteryzuje się wzmożoną aktywnością na świeżym powietrzu, dlatego wspólnie z naszym klientem postanowiliśmy przygotować nasze kampanie w odpowiedni sposób już w drugim miesiącu 2021 roku.

kampania allegro ads

Kampanie Allegro Ads – przygotowanie

grafika allegro ads kampanieJuż w lutym zdecydowaliśmy się wprowadzić duże zmiany, które pozwoliły nam osiągnąć zadowalające wyniki w kolejnych miesiącach. Rozpoczęliśmy od zmniejszenia budżetów dziennych i maksymalnych stawek CPC dla kampanii zimowych, które świetnie sprawdzały się do końca stycznia. To pozwoliło nam systematycznie wprowadzać nowe oferty bez konieczności zwiększania wydatków.

Drugim krokiem było wyselekcjonowanie wraz z klientem produktów na wczesny okres wiosenny, które pozwoliły rozpocząć intensywną sprzedaż dla osób przygotowujących się na rozpoczęcie sezonu.

Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami wdrożyliśmy trzeci krok naszych przygotowań – zebranie bestsellerów z zeszłego roku oraz przygotowanie listy produktów, które mogą potencjalnie zająć miejsce na podium najlepszych ofert.


Działania optymalizacyjne w kampanii Allegro Ads

Podczas gorącego okresu sezonowego najważniejsze jest zachowanie zimnej krwi i dobór możliwie najlepszych stawek, aby być w pełni gotowym na dynamiczne zmiany w intencjach zakupowych użytkowników, dlatego na tym skupiliśmy się w pierwszej kolejności.

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Dodatkowo na bieżąco wykluczaliśmy oferty, które nie przynosiły zakładanego ROASu, co pozwoliło nam efektywniej wydawać zaplanowany budżet na najlepiej konwertujące produkty.

Ostatnim elementem optymalizacji było dodawanie nowych grup ofertowych na podstawie naszych analiz oraz doświadczenia klienta, co ułatwiło nam wyselekcjonowanie nowych bestsellerów.


Efekty

roas allegro adsNajważniejszym efektem było zwiększenie zwrotu z inwestycji o 325% w ciągu dwóch miesięcy – z 8,99 zł na 29,28 zł.

Drugim efektem było wyskalowanie budżetu niemal trzykrotnie, aby maksymalnie wykorzystać możliwości rynkowe podczas sezonu. Liczbowo – w lutym wykorzystaliśmy jedynie 3600 zł, natomiast w marcu już 10 500 zł, co pozwoliło na wyświetlanie się wszystkich wybranych ofert we wszystkich miejscach emisji.

kampanie allegro ads przykład

Case 2 – Stopniowa optymalizacja kampanii Allegro Ads

Początki bywają trudne i nie inaczej było w zeszłym roku na początku współpracy z naszym klientem z branży Home&Decor. Pierwszy pełny miesiąc działań przyniósł dla nas zwrot z inwestycji na poziomie 15,3 zł przy budżecie 10 000 zł, co nie było zadowalającym wynikiem, dlatego postanowiliśmy intensywnie zoptymalizować działające grupy reklamowe.


Początkowe działania optymalizacyjne

budżet reklamowy allegro adsTym razem zaczęliśmy od budżetu 10 000 zł, który okazał się zbyt mały, aby całkowicie wykorzystać potencjał tkwiący w ofertach naszego klienta na Allegro.
Dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu budżetu o 70% i uruchomiliśmy reklamę graficzną, co pozwoliło nam w pełni wypromować wszystkie oferty. To przełożyło się na ROAS 20,6 zł już w kolejnym miesiącu.

Drugim krokiem była analiza zebranych przez pierwsze dwa miesiące danych, dzięki której byliśmy w stanie lepiej wyselekcjonować oferty przynoszące najlepszy zwrot oraz takie, które do tej pory nie sprawdziły się w naszych grupach. Efektem tych działań był ROAS w wysokości 26 zł, który utrzymywał się na podobnym poziomie przez kolejne miesiące.


Dalsze działania optymalizacyjne

We wrześniu podjęliśmy się kolejnych dużych kroków w naszych działaniach z klientem. Tym razem skupiliśmy się na optymalizacji budżetu, mając za cel zwiększenie zwrotu z inwestycji.

Na przestrzeni września i października zajmowaliśmy się obniżeniem stawek CPC w każdej grupie produktów. To znacząco obniżyło nasze dzienne koszty w tych miesiącach.

Dodatkowo zajęliśmy się analizą miejsc emisji –  udało nam się wykluczyć te najmniej efektywne, co z kolei przełożyło się na zmniejszenie wydawanego budżetu.

Finalnie wstrzymaliśmy konkretne oferty i grupy, które przynosiły zbyt niski zwrot z inwestycji.

Intensywny ostatni kwartał

Jeszcze w październiku 2020 r. rozpoczęliśmy przygotowania na ostatnie dwa miesiące w roku, które są najlepszym okresem dla branży klienta. Wspólnie zdecydowaliśmy o promowaniu nowych ofert oraz o zwiększeniu budżetu do ok. 20 000 zł.

Nowe produkty oraz wybrane bestsellery zapewniły nam zwrot znowu w granicach 26 zł.

Zwieńczeniem roku miał być dla nas grudzień, który spędziliśmy na ponownej optymalizacji budżetu i stawek CPC we wszystkich grupach podczas najgorętszego okresu. Udało nam się sukcesywnie zmniejszać koszt kliknięcia, co przełożyło się na mniejsze budżety dzienne.Efekty

przychód z allegro ads

Wszystkie nasze działania przełożyły się na zakończenie roku z ROASem o 220% wyższym niż na początku współpracy. Na dodatek sukcesywnie powiększaliśmy wydawany budżet, utrzymując średni zwrot z inwestycji 22 zł. Na koniec najważniejsza informacja. W ostatnim miesiącu roku dzięki Allegro Ads uzyskaliśmy przychód 1,125 MLN i ROAS 4200%!

Case 3 – Zwiększanie ROASu tydzień po tygodniu? Da się! 

kampanie allegro ads wykres

Wraz z naszym klientem działającym w branży przemysłowej na Allegro udowodniliśmy, że już od początku wspólnych działań da się skalować wyniki, jeśli tylko klient wykazuje zrozumienie i jest chętny do stałej współpracy oraz zmian w zakresie promowanego asortymentu.


Kampanie Allegro Ads – okres adaptacyjny


Najtrudniejsze są pierwsze 4 tygodnie kampanii, kiedy przenosimy działania z konta klienta na agencyjne. Na ogół pojawia się wiele niepewności, słabe wyniki i mało możliwości optymalizacji. Podobnie było z naszym klientem, który od początku zakładał ROAS przynajmniej na poziomie 10 zł, co zresztą udało się uzyskać dopiero po kilku tygodniach.

Niestety w pierwszych dwóch tygodniach mieliśmy problem z wydawaniem zaplanowanego budżetu – wykorzystywaliśmy tygodniowo maksymalnie 1500 zł,  mimo ustawiania nawet bardzo wysokich stawek CPC. Jednak po wspomnianych 4 tygodniach kampania się ustabilizowała, a my mogliśmy w pełni rozpocząć to, w czym jesteśmy najlepsi.


Optymalizacja kampanii Allegro Ads

Pierwszym krokiem po przełamaniu bariery 4 tygodni było obniżenie kosztu za kliknięcie do standardowej kwoty – to pozwoliło nam wyświetlać się więcej razy w zaplanowanym budżecie, dzięki czemu już na początku kwietnia zauważyliśmy delikatny wzrost ROASu.

Drugim krokiem było podniesienie tygodniowego kosztu do około 2000 zł, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki posiadają oferty klienta. Gdy już udało nam się pogrupować wszystkie produkty, które otrzymaliśmy od klienta, zaczął się krok trzeci.


Działania bieżące

Kampanie Allegro Ads – Case study - zdjęcie nr 11Należą do nich wszystkie działania związane ze sprawdzaniem aktualnych statystyk. Po dogłębnej analizie danych historycznych i aktualnych byliśmy w stanie stwierdzić, w które grupy najlepiej ulokować największe części budżetu, aby stopniowo zwiększać ROAS.

Ostatnim elementem optymalizacyjnym było dodanie słów wykluczających i wyłączenie poszczególnych miejsc emisji, które poznaliśmy dzięki raportom dla każdej grupy. To pomogło nam utrzymać możliwie najwyższy budżet, jednocześnie w pełni wykorzystując go na odpowiednie zapytania potencjalnych klientów.Efekty


Wszystkie wymienione działania przyczyniły się przede wszystkim do zwiększenia zwrotu z inwestycji ponad trzykrotnie w ciągu 4 tygodni. Drugim pożądanym działaniem było zwiększenie wydawanego budżetu do średnio 2 000 zł na tydzień, co również zakończyło się sukcesem.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany