Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

Brak komentarzy

Marketing mix – co to jest i jak pomaga zwiększyć sprzedaż?

Marketing mix – co to jest i jak pomaga zwiększyć sprzedaż? - zdjęcie nr 1

Marketing mix – co to jest i jak pomaga zwiększyć sprzedaż? - zdjęcie nr 2

Chcąc osiągnąć konkretne cele biznesowe, każda firma powinna prowadzić odpowiednie działania marketingowe. Aby odnieść sukces, najpierw należy jednak zrozumieć jego podstawy! Co to znaczy wprowadzać coś na rynek? Jak się za to zabrać? I co sprawia, że niektóre rzeczy są bardziej skuteczne niż inne? Chociaż sposobów realizowania założeń jest sporo, wiele przedsiębiorstw wybiera marketing mix. Sprawdź, na czym to polega.

>> Kalendarz Marketingowy 2023 – już dostępny! <<

Marketing mix – co to jest i jak zastosować?

W ogólnym ujęciu, marketing mix to elementy, którymi firma może zwiększać popyt na swoją ofertę. Stanowi połączenie czynników, działań, procesów i technik, które są przez przedsiębiorstwo kontrolowane po to, aby wpływać na otoczenie rynkowe i oddziaływać na konsumentów w celu dokonania zakupu konkretnych produktów.

Koncepcje marketingu mix – poznaj poszczególne elementy

Jeśli chodzi o marketing mix, wyróżnia się kilka koncepcji, które wspólnie wpływają na działania rynkowe.

Tradycyjna koncepcja 4P marketingu mix

Zgodnie z jej założeniem, chodzi o wytworzenie produktu dostępnego we właściwym miejscu i czasie, który będzie odpowiednio promowany i będzie opatrzony właściwą ceną. Na tę koncepcję składają się cztery główne elementy:

 • produkt (product) – to materialny przedmiot, który sprzedajesz. Na przykład, kiedy idziesz na zakupy spożywcze, kupujesz produkty spożywcze, takie jak mleko, chleb, jajka itp. Kiedy odwiedzasz restaurację, kupujesz posiłki takie jak pizza, hamburgery, kanapki itp.
 • cena (price) – odnosi się do kwoty, którą pobierasz za swój produkt lub usługę. Na przykład, jeśli prowadzisz piekarnię, ustalasz stawkę dla swoich wypieków w oparciu o rodzaj ciasta, wykorzystanych składników itp.
 • promocja (promotion) – czyli sposób, w jaki przekazujemy konsumentom informacje o naszym produkcie lub usłudze. Istnieje kilka form promocji, w tym reklama, public relations, media społecznościowe itp.
 • dystrybucja (place) – miejsce, w którym umieszczasz swój produkt, określa, jak duża konkurencja istnieje na Twoim rynku. Na przykład, jeśli Twoim produktem jest sklep z babeczkami, konkurujesz z piekarniami, kawiarniami, restauracjami itp.

Stanowią one jednocześnie główne narzędzia, za pomocą których możliwe jest opracowanie skutecznych kampanii reklamowych.

New call-to-action
New call-to-action

Produkt – jako, że zaspokaja potrzeby i oczekiwania – jest wartością dla klienta. Dlatego musi spełniać określone funkcje i mieć odpowiednią jakość. Istotną rolę odgrywają także powiązane z nimi elementy, takie jak np. emocje, estetyka czy wygląd opakowania.

Cena stanowi koszt, jaki ponosi klient w celu zaspokojenia potrzeby. Jej wysokość kształtują nie tylko koszty wytworzenia, ale również wydatki na promocję, dystrybucję. Istotną rolę w tym aspekcie odgrywają różnorodne strategie kształtowania cen, np. znane marki mogą zawyżać ceny, co będzie świadczyło o ekskluzywności produktów itp. Ustalanie ceny powinno uwzględniać kilka etapów: zdefiniowanie celów i ograniczenia ceny, oszacowanie popytu i przychodu, określenie relacji między kosztami, wielkością sprzedaży a zyskiem, wybór przybliżonego poziomu ceny, ustalenie ceny katalogowej, dokonanie specjalnych dostosowań ceny katalogowej.

Promocja stanowi formę komunikacji z rynkiem. Obejmuje działania i środki, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje informacje dotyczące produktu lub marki, kształtuje potrzeby nabywców i nadaje popytowi określony kierunek. Promocja może zatem pełnić nie tylko funkcję informującą, ale również pobudzającą oraz konkurencyjną. Uwzględnia m.in. reklamę tradycyjną, reklamę internetową, sprzedaż bezpośrednią – w zależności od tego, czy chodzi o oddziaływanie masowe, czy interpersonalne.

Dystrybucja to nic innego, jak kanały, za pośrednictwem których produkt dociera do potencjalnych klientów. Chodzi zarówno o lokalizację sklepów, jak również o umiejscowienie produktów na półce. Element ten uwzględnia również wygodę nabycia – czy dla konsumenta dany produkt jest łatwo dostępny. Wybór kanałów dystrybucji powinien uwzględniać kilka czynników, w tym: Otoczenie marketingowe, konsumentów (kim są potencjalni klienci, gdzie i kiedy kupują? Jakie produkty ich interesują?), produkt, przedsiębiorstwo (jego możliwości finansowe, liczbę oferowanych produktów).

Nowoczesna koncepcja 4P

4P to koncepcja marketingu mix, która występuje także w bardziej nowoczesnym wydaniu. W tym przypadku wyróżnia się następujące elementy:

 • ludzie – jako że zasady marketingowe obowiązują na każdym szczeblu, istotne jest zwiększenie świadomości marketingowej wszystkich pracowników; to od ludzi zatrudnionych zależy sukces marketingowy;
 • procesy – sterują działaniami, które w perspektywie długofalowej umożliwiają nawiązanie relacji z otoczeniem;
 • programy – uwzględniają działania, które koncentrują się na kliencie i wychodzą poza ramy klasycznego 4P; mowa tutaj na przykład o działaniach prowadzonych online;
 • dokonania – informują o rozwoju firmy w oparciu o wykorzystane mierniki finansowe i niefinansowe.

Koncepcja 4C a marketing mix

Koncepcja 4C ukierunkowana jest głównie na klienta. Uwzględnia bowiem te elementy, które są ważne z jego punktu widzenia – w przeciwieństwie do 4P obejmującej elementy ważne dla przedsiębiorstwa.

New call-to-action
New call-to-action

Wartość dla klienta
Chodzi o przeprowadzenie szczegółowej analizy na temat oczekiwań i preferencji konsumenta, które wykorzystuje się do projektowania określonego produktu.
Stanowi odpowiednik produktu w koncepcji 4P.

Koszt
Element ten uwzględnia koszty, jakie musi ponieść konsument. Nie chodzi wyłącznie o cenę produktu, ale również koszt dotarcia do sklepu, czas oczekiwania, wysiłek włożony w nabycie.
Stanowi odpowiednik ceny w koncepcji 4P.

Wygoda
Istotą jest zapewnienie konsumentowi łatwego dostępu do produktu – łącznie z wyszukiwaniem i otrzymywaniem informacji o nim. Element ten uwzględnia również miłą atmosferę i wysoki poziom obsługi.
Stanowi odpowiednik dystrybucji w koncepcji 4P.

Komunikacja
Chodzi o budowanie relacji z konsumentem, która jest oparta na wzajemnej komunikacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może otrzymywać m.in. informacje zwrotne dotyczące produktu.
Stanowi odpowiednik promocji w koncepcji 4P.

Rozszerzona koncepcja 7P

Koncepcja 7P powstała na podwalinach koncepcji 4P. Została rozszerzona o trzy istotne elementy jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Istotną rolę odgrywają bowiem już nie tylko produkty i ich promocja, ale również człowiek i budowanie odpowiednich relacji konsumenta z przedsiębiorstwem.

Dodatkowe elementy koncepcji 7P to:

New call-to-action
Zarejestruj się w Akademii Verseo
 • ludzie – stanowią podstawę w każdej firmie, dlatego należy dbać o nich niezależnie od zajmowanej pozycji; przełoży się to na poprawne relacje z partnerami biznesowymi, co z kolei spowoduje wzrost sprzedaży;
 • proces – obejmuje wszelkie działania marketingowo-sprzedażowe, których celem jest zbudowanie dobrego wizerunku firmy oraz wzbudzenie zaufania; dlatego należy podejmować czynności przeprowadzające konsumenta przez wszystkie etapy zakupu;
  świadectwo materialne – uwzględnia wszystkie składowe wizerunku przedsiębiorstwa, które odpowiadają za jakość i profesjonalizm; chodzi m.in. o logo, identyfikację wizualną, a nawet aranżację siedziby przedsiębiorstwa.

Jeżeli zamierzasz wprowadzić nowy produkt na rynek, nie koncentruj się wyłącznie na reklamie. Chociaż mówi się, że to właśnie ona jest dźwignią handlu, bez pozostałych elementów wykorzystywanych przez marketing mix, nie osiągniesz zadowalających efektów.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany