Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Brak komentarzy

Marketing mix – co to jest i jak pomaga zwiększyć sprzedaż?

Marketing mix – co to jest i jak pomaga zwiększyć sprzedaż? - zdjęcie nr 1

Marketing mix – co to jest i jak pomaga zwiększyć sprzedaż? - zdjęcie nr 2

Chcąc osiągnąć konkretne cele biznesowe, każda firma powinna prowadzić odpowiednie działania marketingowe. Aby odnieść sukces, najpierw należy jednak zrozumieć jego podstawy! Co to znaczy wprowadzać coś na rynek? Jak się za to zabrać? I co sprawia, że niektóre jedne działania danej marki są skuteczniejsze niż inne? Chociaż sposobów realizowania założeń jest sporo, wiele przedsiębiorstw wybiera marketing mix. Sprawdź, na czym to polega.

>> Kalendarz Marketingowy 2023 – już dostępny! <<

Marketing mix – co to jest i jak zastosować?

W ogólnym ujęciu, marketing mix to elementy, którymi firma może zwiększać popyt na swoją ofertę. Stanowi połączenie czynników, działań, procesów i technik, które są przez przedsiębiorstwo kontrolowane po to, aby wpływać na otoczenie rynkowe i oddziaływać na konsumentów w celu dokonania zakupu konkretnych produktów.

Koncepcje marketingu mix – poznaj poszczególne elementy

Jeśli chodzi o marketing mix, wyróżnia się kilka koncepcji, które wspólnie wpływają na działania rynkowe.

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Tradycyjna koncepcja 4P marketingu mix

Zgodnie z jej założeniem, chodzi o wytworzenie produktu dostępnego we właściwym miejscu i czasie, który będzie odpowiednio promowany i będzie opatrzony właściwą ceną. Koncepcja 4p składa się z czterech głównych elementów:

 • produkt (product) – to fizyczny towar, który sprzedajesz. Na przykład, kiedy idziesz na zakupy spożywcze, kupujesz produkty spożywcze, takie jak mleko, chleb, jajka itp. Kiedy odwiedzasz restaurację, kupujesz posiłki takie jak pizza, hamburgery, kanapki itp.
 • cena (price) – odnosi się do kwoty, którą pobierasz za swój produkt lub usługę. Na przykład, jeśli prowadzisz piekarnię, ustalasz stawkę dla swoich wypieków w oparciu o rodzaj ciasta, wykorzystanych składników itp.
 • promocja (promotion) – czyli sposób, w jaki przekazujemy konsumentom informacje o naszym produkcie lub usłudze. Istnieje kilka form promocji, w tym reklama, public relations, media społecznościowe itp.
 • dystrybucja (place) – miejsce, w którym umieszczasz swój produkt lub usługi, określa, jak duża konkurencja istnieje na Twoim rynku. Na przykład, jeśli Twoim produktem jest sklep z babeczkami, konkurujesz z piekarniami, kawiarniami, restauracjami itp.

Poszczególne elementy marketingu mix stanowią jednocześnie główne narzędzia, za pomocą których możliwe jest opracowanie skutecznych kampanii reklamowych.

Produkt – jako, że zaspokaja potrzeby i oczekiwania – jest wartością dla klienta. Dlatego musi spełniać określone funkcje i mieć odpowiednią jakość. Istotną rolę odgrywają także powiązane z nim elementy, takie jak np. emocje, estetyka czy wygląd opakowania.

Cena stanowi koszt, jaki ponosi klient w celu zaspokojenia potrzeby. Jej wysokość kształtują nie tylko koszty wytworzenia, ale również wydatki na promocję, dystrybucję. Ważną rolę w tym aspekcie odgrywają różnorodne strategie kształtowania cen, np. znane marki mogą zawyżać ceny, co będzie przekładać się na podniesienie świadomości klientów o ekskluzywności produktów itp. Ustalanie ceny powinno uwzględniać kilka etapów: zdefiniowanie celów i ograniczenia ceny, oszacowanie popytu i przychodu, określenie relacji między kosztami, wielkością sprzedaży a zyskiem, wybór przybliżonego poziomu ceny, ustalenie ceny katalogowej, dokonanie specjalnych dostosowań ceny katalogowej.

Promocja stanowi formę komunikacji z rynkiem. Obejmuje działania i środki, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje informacje dotyczące produktu lub marki, kształtuje potrzeby nabywców i nadaje popytowi określony kierunek. Promocja może zatem pełnić nie tylko funkcję informującą, ale również pobudzającą oraz konkurencyjną. Uwzględnia m.in. reklamę tradycyjną, reklamę internetową, zaliczana jest tu też sprzedaż bezpośrednia – w zależności od tego, czy chodzi o oddziaływanie masowe, czy interpersonalne.

Dystrybucja to nic innego, jak kanały, za pośrednictwem których produkt dociera do potencjalnych klientów. W sprzedaży produktów kluczowa bywa lokalizacja sklepów, jak również umiejscowienie produktów na półce. Do tego elementu kluczowa jest także wygoda zakupu – czy dla konsumenta dany produkt jest łatwo dostępny. Wybór kanałów dystrybucji powinien uwzględniać kilka czynników, w tym: otoczenie marketingowe, konsumentów (kim są potencjalni klienci, gdzie i kiedy kupują? Jakie produkty ich interesują?), produkt, przedsiębiorstwo (jego możliwości finansowe, liczbę oferowanych produktów).

Nowoczesna koncepcja marketing mix 4P

4P to koncepcja marketingu mix, która występuje także w bardziej nowoczesnym wydaniu. W tym przypadku wyróżnia się następujące elementy:

 • ludzie – jako że zasady marketingowe obowiązują na każdym szczeblu, istotne jest zwiększenie świadomości marketingowej wszystkich pracowników; w perspektywie przedsiębiorstwa to od ludzi zatrudnionych zależy sukces marketingowy;
 • procesy – sterują działaniami, które w perspektywie długofalowej umożliwiają nawiązanie relacji z otoczeniem;
 • programy – uwzględniają działania, które koncentrują się na kliencie i wychodzą poza ramy klasycznego 4P; mowa tutaj na przykład o wdrożenie strategii działań prowadzonych online;
 • dokonania – informują o rozwoju firmy w oparciu o wykorzystane mierniki finansowe i niefinansowe.

Koncepcja 4C a marketing mix

Koncepcja marketingu mix 4C ukierunkowana jest głównie na klienta. Uwzględnia bowiem te elementy, które są ważne z jego punktu widzenia – w przeciwieństwie do 4P obejmującej elementy ważne dla przedsiębiorstwa. Ten mix skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu potrzeb klientów i opracowanie strategii działań na ich podstawie.

Wartość dla klienta
Customer value to szczegółowe analizy na temat oczekiwań i preferencji konsumenta, które wykorzystuje się do projektowania określonego produktu.
Stanowi odpowiednik produktu w koncepcji 4P.

Koszt
Element ten uwzględnia koszty, jakie musi ponieść klient. Nie chodzi wyłącznie o cenę produktu, ale również koszt dotarcia do sklepu, czas oczekiwania, wysiłek włożony w nabycie.
Stanowi odpowiednik ceny w koncepcji 4P.

Wygoda
Istotą jest zapewnienie konsumentowi łatwego dostępu do produktu – łącznie z wyszukiwaniem i otrzymywaniem informacji o nim. Element ten uwzględnia również miłą atmosferę i wysoki poziom obsługi, na jaką może liczyć klient.
Stanowi odpowiednik dystrybucji w koncepcji 4P.

Komunikacja
Chodzi o budowanie relacji z konsumentem, która jest oparta na wzajemnej komunikacji. Zainteresowanie klienta produktem to jej pierwszy etap, a możliwość otrzymania feedbacku to z perspektywy przedsiębiorstwa – wartość dodana. Poznanie punktu widzenia klienta to klucz do udoskonalenia oferty.
Stanowi odpowiednik promocji w koncepcji marketingu mix 4P.

Rozszerzona koncepcja marketingu mix 7P

Koncepcja 7P powstała na podwalinach koncepcji 4P. Została rozszerzona o trzy kolejne elementy jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Istotną rolę odgrywają bowiem już nie tylko informacje o produkcie, czy proces jego promocji, ale również konsument i budowanie odpowiednich relacji z przedsiębiorstwem.

Dodatkowe elementy koncepcji marketing mix 7P to:

 • ludzie – stanowią podstawę w każdej firmie, dlatego należy dbać o nich niezależnie od zajmowanej pozycji; przełoży się to na poprawne relacje z partnerami biznesowymi, co z kolei spowoduje wzrost sprzedaży produktu i usługi;
 • proces (process) – obejmuje wszelkie działania marketingowo-sprzedażowe, których celem jest zbudowanie dobrego wizerunku firmy oraz wzbudzenie zaufania; dlatego należy podejmować czynności przeprowadzające konsumenta przez wszystkie etapy zakupu, od rozpoznania pragnienia klienta, aż po działania zebrane pod nazwą „obsługa posprzedażowa”;
 • świadectwo materialne (physical evidence) – uwzględnia wszystkie składowe wizerunku przedsiębiorstwa, które odpowiadają za jakość i profesjonalizm; chodzi m.in. o logo, identyfikację wizualną, ubiór pracowników, a nawet aranżację siedziby przedsiębiorstwa; świadectwo materialne to ogólnie ogólne wrażenie klienta związane z marką.

Wykorzystaj kluczowe elementy marketingu mix!

Jeżeli zamierzasz wprowadzić nowy produkt lub usługi na rynek, nie koncentruj się wyłącznie na reklamie. Chociaż mówi się, że to właśnie ona jest dźwignią handlu, bez pozostałych elementów ukrywających się pod nazwą kompozycja marketingowa – marketing mix, osiągnięcie zadowalających efektów może okazać się niemożliwe. Pokaż, co jeszcze masz do zaoferowania!

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany