Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Brak komentarzy

Marketing – co to jest i podstawowe typy

Marketing – co to jest i podstawowe typy - zdjęcie nr 1

Marketing – co to jest i podstawowe typy - zdjęcie nr 2

Marketing to nieodłączny element funkcjonowania firmy na rynku. Bez względu na to, w jakiej branży działasz, nie istniejesz w próżni. Życie przedsiębiorstwa zależy od tego, czy przekonasz klientów do swoich produktów. Aby je sprzedać, musisz się z nimi komunikować. A temu właśnie służy marketing. Jaka jest dokładnie jego definicja? Jakie są typy marketingu? Dowiedz się teraz co to jest marketing!

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Marketing – „wynalazek” XX wieku?

Pojęcie marketingu pojawiło się stosunkowo niedawno, bo dopiero mniej więcej po II wojnie światowej, w USA. Jednak fakt, że dopiero wówczas nazwano to zjawisko, wcale nie oznacza, że sam marketing narodził się dopiero w połowie XX wieku. Bo przecież pierwsze reklamy można znaleźć już w wykopaliskach rodem ze starożytnej Grecji czy Rzymu. W końcu konkurencja w świecie sprzedaży produktów i usług nigdy nie spała.
Trzeba jednak przyznać, że to właśnie XX wiek – już nie mówiąc o czasach obecnych – to czas, gdy rynek rozwinął się niezwykle dynamicznie. Funkcjonujemy w społeczeństwie nastawionym na konsumpcję, o rozległych potrzebach i otwartym na nowe produkty oraz usługi. Liczba marek, produktów i rozwiązań rośnie nie tylko z roku na rok, ale i z minuty na minutę. A skoro tak, również i same działania, które mają zachęcić klienta do wybrania produktu X, a nie Y, ewoluują.

Nowoczesny marketing – ten, który znamy dzisiaj – różni się więc od wcześniej podejmowanych prób promocji jednym szczegółem, który ma kolosalne znaczenie. Ma formę zorganizowanych strategiczne, podporządkowanych określonemu celowi, działań. Choć jest w nim wiele miejsca na kreatywność, nie ma go na przypadek i chaos. Wtedy bowiem prawdopodobieństwo przepalania budżetu jest najwyższe.

Czym jest marketing?

Pytanie o to, czym jest marketing, jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Bynajmniej nie dlatego, że brakuje definicji tego pojęcia. Wręcz przeciwnie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiło się ich całe mnóstwo, podobnie jak sporów o to, co marketingiem jest, a co nie. Przykładowo: czy działania PR-owe to część marketingu, czy zupełnie oddzielna działka? I… czy to w ogóle ma znaczenie?

Jeśli marketing zdefiniujemy jako wszelkie czynności, które wspierają sprzedaż produktów i wpływają na decyzje klienta – niekoniecznie. Bo do tej grupy działań można zaliczyć niemal wszystko – począwszy od projektowania logotypu marki, aż po działania w mediach społecznościowych czy obniżki cen.

Pewne jest jedno: marketing koncentruje się na potrzebach konsumentów i zaspakajaniu ich potrzeb poprzez konkretną ofertę produktów lub usług. Firma, działając w tym kierunku, zwiększa prawdopodobieństwo, że klient wybierze jej ofertę, a nie konkurencji – ponieważ to właśnie ona będzie lepiej odpowiadała jego oczekiwaniom.

Czy marketing jest tym samym co reklama?

Nie da się ukryć, że oba pojęcia są ze sobą silnie związane. Nie są jednak tym samym. Reklama jest elementem strategii marketingowych. To już konkretne komunikaty, nakierowane na promocję, które są wysyłane do odbiorców. Ale już sam marketing obejmuje znacznie szerszy zakres działań – takich, które mają m.in.:

 • poinformować klienta o istnieniu danego problemu / tematu lub jego naświetlenie,
 • poinformować o istnieniu konkretnej marki / produktu i podtrzymać tę świadomość w długofalowej perspektywie,
 • wzbudzić zainteresowanie i zachęcić do interakcji (którą na początku wcale nie musi być przecież zakup),
 • pomóc „popchnąć” klienta w kierunku konwersji – rozumianej nie tylko jako zakup produktu, ale także np. pozostawienie danych kontaktowych czy podjęcie komunikacji z marką,
 • zbudować pozytywny wizerunek marki oparty o konkretny zestaw wartości,
 • budować i podtrzymywać komunikację z grupą docelową potencjalnych klientów – również po to, aby na bieżąco badać ich potrzeby i jeszcze lepiej dopasowywać oferowane produkty,
 • budować długofalowe relacje i przywiązanie do marki – tak, aby klient powracał do niej wiele razy.

Już sam opis tych celów działań marketingowych pokazuje, że sama reklama stanowi jedynie ułamek (bardzo ważny!) tego obszaru funkcjonowania w środowisku biznesowym.

Czy marketing jest tym samym co sprzedaż?

Transakcja sprzedaży jest ostatnim etapem, do którego zawsze prowadzą działania marketingowe. To zatem rezultat marketingu. Sam marketing nie koncentruje się jednak na domykaniu sprzedaży, a więc np. negocjowaniu docelowych warunków umowy z klientem. Lejek marketingowy prowadzi klienta od zainteresowania rozwiązaniem problemu czy odpowiedzi na potrzeby, przez zainteresowanie produktem lub usługą, aż po wzbudzenie potrzeby posiadania konkretnego rozwiązania. Działania z jego obszaru są również prowadzone po zakończeniu sprzedaży – tak, aby podtrzymać komunikację z klientem oraz sprawić, że wróci ponownie.
Warto więc pamiętać o tych różnicach i spojrzeć na marketing jako oddzielny element komunikacji rynkowej – ten najbardziej zróżnicowany i kluczowy dla efektywności działalności w świecie biznesu.

Koncepcja 7P, czyli elementy składające się na marketing

Aby jeszcze lepiej zrozumieć, jakie aspekty obejmuje marketing, można odnieść się do jednej z koncepcji marketing mix, a więc sieci powiązanych ze sobą elementów, które oddziałują na otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa.

W pierwszej wersji, powstałej już w roku 1960, E Jerome McCarthy mówił o 4P, a więc o tym, że na sukces strategii firmy wpływ mają:

 • produkt (product) – jego jakość, design, opakowanie, marka i dopasowanie do potrzeb klienta,
 • cena (price) – od tego, ile produkt kosztuje, również zależy popyt na niego. Ale wcale nie oznacza to, że polityka cenowa musi kierować się w stronę maksymalnego obniżenia stawek;
 • kanały dystrybucji (place) – a więc rynek zbytu, na który trafiają produkty,
 • promocja (promotion) – i to w tym obrębie mieszczą się m.in. reklama oraz działania PR-owe czy merchandising.

Obecnie do tej listy literatura fachowa dodaje również kolejne aspekty, takie jak:

 • ludzie (people) – chodzi zarówno o personel obsługujący klienta, jak i o samego klienta,
 • proces (process) – sposób, w jaki przebiega obsługa klienta od zainteresowania go ofertą po obsługę posprzedażową,
 • świadectwo materialne (physical evidence) – wszystkie „namacalne” elementy wizerunku firmy, które wpływają na jej postrzeganie, np. logo marki, jej strona internetowa, system identyfikacji wizualnej czy wygląd jej siedziby.

Pojawiają się też kolejne „P”, np. „pleasure”, czyli przyjemność z korzystania z usług, tak ważna na dzisiejszym rynku konsumenckim.
Jak zatem widzisz, kwestie związane z definiowaniem marketingu to temat-rzeka. Pewne jest jedno: jeśli podejmujesz jakiekolwiek działanie z myślą o tym, żeby docelowo zwiększyć sprzedaż – jest to elementem marketingu.

Skoro marketing obejmuje tak dużą grupę różnorodnych działań, możesz się domyślać, że występują też różne podziały i klasyfikacje. Wszystko zależy oczywiście od tego, jakie kryterium podziału się przyjmie.

Marketing tradycyjny a internetowy

Najbardziej popularnym kryterium funkcjonalnym jest podział na marketing „tradycyjny” oraz cyfrowy, a dokładniej – internetowy. Różnica między nimi jest oczywista.

Pierwszy koncentruje się na bezpośredniej komunikacji z klientami, jak również za pośrednictwem tradycyjnych mediów – np. prasy, radia, telewizji czy outdoorowych nośników reklamy. Można również do tej grupy włączyć wszelkiego rodzaju eventy promocyjne, a także kampanie szeptane realizowane offline.

A co z marketingiem online? To on jest obecnie fundamentem komunikacji z rynkiem. Dlatego warto przyjrzeć mu się bliżej i poznać jego najważniejsze odmiany.

Marketing internetowy – odmiany

Marketing, zwłaszcza ten online, jest bardzo rozległą kategorią działań. Które z nich wybierzesz? To zależy m.in. od branży, w jakiej działasz, a także Twojej grupy docelowej czy celów promocyjnych. Warto jednak spojrzeć na najpopularniejsze typy.

SEO marketing

To wszelkie działania powiązane z pozycjonowaniem stron internetowych. Absolutny fundament komunikacji z klientami w XXI wieku. Dlaczego? Odpowiesz sobie sam, jeśli zastanowisz się przez chwilę, gdzie szukasz np. informacji o dobrych restauracjach w okolicy czy sprawdzonym sprzęcie AGD. Nowoczesny konsument pierwsze kroki kieruje do wyszukiwarki internetowej i klika najczęściej w maksymalnie kilka pierwszych wyników na liście. A skoro tak – pozycja, jaką osiąga Twój serwis w SERP-ach (wynikach wyszukiwania), decyduje o tym, jak skutecznie dotrzesz do klientów.

Content marketing

To tzw. marketing treści, a więc wszelkie działania związane z „tekstową” komunikacją z odbiorcą. Ta szeroka kategoria obejmuje m.in. treści publikowane na Twojej stronie internetowej (i to nie tylko, choć również ze względu na SEO), zewnętrzne artykuły wizerunkowe, jak również opisy produktów i znacznie więcej. Im lepszy i bogatszy content tworzysz, tym większy potencjał rynkowy Twojej marki.

Social media marketing

A więc wszelkie działania związane z komunikacją rynkową prowadzone w mediach społecznościowych – np. na Facebooku, Twitterze, Instagramie czy LinkedIn. Uwaga! Nie chodzi wyłącznie o płatną reklamę, ale przede wszystkim o dodawanie ciekawych postów, a także budowanie społeczności i komunikacja z jej członkami.

Video marketing

Wbrew pozorom, to nie to samo co reklamy telewizyjne. Treści materiałów video, które umieszcza się w celach marketingowych, mogą być zupełnie inne. Popularne są np. poradniki tematyczne z lokowaniem produktu, współprace z vlogerami czy klipy o charakterze czysto wizerunkowym.

Remarketing

To zautomatyzowane działania, których celem jest wyświetlanie konsumentowi reklam powiązanych z tym, co wyszukiwał on wcześniej w sieci. Przykładowo osobie, która odwiedziła stronę sklepu internetowego z odzieżą, wyświetlają się jego reklamy, kiedy odwiedza inne strony. Remarketing to jedno z ciekawszych rozwiązań szczególnie w kontekście porzuconych koszyków.

Marketing szeptany

Oparty na rekomendacjach produktów i usług – obecnie coraz częściej są to autentyczne opinie pozyskiwane od klientów.
Warto wspomnieć również m.in. o marketingu mobilnym – a więc działaniach nakierowanych na interakcję z użytkownikami smartfonów (to również m.in. wysyłanie SMS-ów z informacjami o promocjach!), a przede wszystkim o inbound marketingu, a więc marketingu „przychodzącym”, który jest nakierowany na budzenie zainteresowania odbiorcy – tak, aby sam aktywnie poszukiwał treści powiązanych z konkretną marką, a także ofert. Strategie oparte na nim właśnie są uznawane za najbardziej efektywne.

To oczywiście nie wyczerpuje listy odmian marketingu. Ale ona nigdy nie będzie miała swojego końca, ponieważ nowe sposoby dotarcia do klienta powstają nieustannie – wraz z ewolucją samego rynku, technologii i potrzeb społecznych. Miej to na uwadze, planując strategię marketingową – aby była skuteczna, musi być dopasowana do bieżących trendów.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany