Ten tekst przeczytasz w 9 minut

Brak komentarzy

Audyt SEO – kiedy, po co i jak czytać?

Audyt SEO – kiedy, po co i jak czytać? - zdjęcie nr 1

audyt seo

Audyt SEO może przybierać wiele kształtów. Ulubioną odmianą klientów jest z pewnością ten, który występuje w towarzystwie hasła “za darmo”. Darmowe audyty SEO, jak już pisaliśmy w innymi tekście – o ile zawierają merytoryczną wiedzę, w większości przypadków posługują się ogólnikami. Ich wartość jest niska, a podana wiedza – wybiórcza. Indywidualne podejście, na jakie pozwala audyt płatny, umożliwia nie tylko uzyskanie rzetelnych informacji na temat stanu strony i poziomu jej optymalizacji, ale także na jej analizę w szerszym kontekście, z uwzględnieniem bezpośredniej konkurencji i całej branży. 

Zacznijmy jednak od podstaw.

CO TO JEST AUDYT SEO?

Audyt to inaczej kontrola. W przedsiębiorstwach używa się tego sformułowania przede wszystkim w kontekście finansowym i organizacyjnym. Dodając do niego “seo” sygnalizujemy skupienie się na tej sferze, tak więc:

AUDYT SEO – kontrola przystosowania strony do wytycznych wyszukiwarek internetowych; ocena zastosowanych rozwiązań i technologii oraz przyjętej strategii słów kluczowych; ocena skuteczności działań na rzecz zwiększenia poziomu widoczności w sieci.

Kompleksowy audyt ma na celu ocenę dotychczasowych działań na rzecz zwiększenia widoczności. Można go przeprowadzić niezależnie od tego, czy takowe zostały podjęte czy też nie. Zadaniem osoby audytującej stronę jest nie tylko analiza konkretnych rozwiązań, czy umieszczenia słów kluczowych w danym nagłówku, ale także spojrzenie z szerszej perspektywy, biorąc pod uwagę aktualne trendy w wytycznych dla wyszukiwarek. 

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ AUDYT SEO?

W cyklu życia firmy audyty wykonywane są w kilku strategicznych punktach. Podobnie jest z audytem seo. Wyróżnić tu można zwłaszcza trzy momenty:

  • start strony lub jej redesign, połączony ze zmianą niektórych funkcjonalności – zmiana strony wprowadza często zamieszanie w widoczności marki, zwłaszcza jeżeli nie jest przeprowadzona pod okiem specjalisty. Zmiany w adresach URL, układ stron, modyfikacje treści lub ich ograniczanie… spojrzenie wytrenowanym okiem pozwala na ogarnięcie tego chaosu i wskazanie miejsc, które potencjalnie mogłyby opóźniać rankowanie na pozycjach. W przypadku startu strony (mamy tu na myśli nie tylko start od zera ale także jej odświeżenie, połączone np. ze zmianą CMS-a), warto oddać ją w ręce pozycjonera zanim stanie się dostępna dla ogółu. Wcześniejsza ocena rozwiązań i wprowadzanie modyfikacji w trakcie prac na stroną ułatwi działania nie tylko pozycjonerom, ale również deweloperom budujących witrynę;
  • gwałtowny spadek widoczności, brak ruchu z wyszukiwarki – w momencie, w który następuje tak dramatyczna zmiana, niezbędne jest ustalenie jej przyczyn. O ile wahnięcie nie jest spowodowane modyfikacją algorytmu danej branży (jak np. głośne zmiany w branży medycznej, które spowodowały zawirowania w ruchu nawet na największych portalach o zdrowiu), którą będzie łatwiej namierzyć, o tyle spadki dotyczące jednej domeny będą wymagały głębszej analizy i obserwacji. 
  • start kampanii na innych platformach i rozszerzenie działań marketingowych w mediach – dlaczego w takiej sytuacji audyt jest konieczny? Załóżmy, że zaczynasz działania i sprzedaż w sklepie internetowym. Ze względu na produkty, skupiasz się przede wszystkim na działaniach w social mediach. Nie każdy z klientów przejdzie na stronę bezpośrednio z linku w bio na Instagramie – niektórzy będą szukać firmy w wyszukiwarce. Niektórzy nie zapamiętają nazwy marki i będą szukać po hasłach kojarzących się z nią lub np. z hasztagami, których używa na instagramie. Dobra widoczność zbudowana wokół tych haseł i odpowiednia prezencja w SERPach nie pozwala na “zgubienie” tych klientów i pomoże w nakierowaniu ich prosto do karty produktów. 

Kompleksowa ocena działań, wykonana w strategicznym momencie i przez niezależnego obserwatora, jest świetną podstawą do organizacji dalszych prac. Dzięki wiedzy zawartej w audycie, rozplanowanie prac oraz niezbędnych nakładów czasowych i finansowych będzie znacznie łatwiejsze. 

Aby udzielić pełnej odpowiedzi na pytanie o to, kiedy warto wykonać audyt seo, wypada również wspomnieć o konieczności lub potrzebie sprawdzenia działań firmy pozycjonerskiej. Temat może wydawać się dość kontrowersyjny, wszak “niezobowiązujące i bezpłatne” audyty to jedna z metod przejmowania klientów. Jeżeli uda nam się jednak porzucić negatywne skojarzenia, łatwo dostrzeżemy że audyt może pomóc “spojrzeć świeżym okiem” na stronę i możliwe, że dostrzec potencjał na działanie w nowych miejscach. Więcej o tym jak patrzeć na audyt znajdzie się w dalszej części tekstu.

CO DAJE AUDYT STRONY ZA PONAD 2000 ZŁ?

Jakby tu zacząć bez banałów… płatne audyty pozwalają na indywidualne podejście do strony. Na cenę kompleksowego audytu składa się wiele czynników, przede wszystkim czas, wiedza i doświadczenie pozycjonerów, którzy go przeprowadzają. Do tego dochodzą również koszty płatnych narzędzi, którymi wspieramy się podczas oceny serwisu czy strony.

Audyt strony internetowej w Verseo przeprowadzony jest w trzech zakresach cenowych. Szczegóły dotyczące dwóch pierwszych znajdziecie w tekście Asi. 

Audyt z pakietu 3 to rozwiązanie dla tych, którzy preferują mieć pełną klarowność i wszystkie informacje w jednym miejscu. Audyt w pakiecie 3 pokrywa wszystko to, co mniejsze od niego. Informacje zawarte w dokumencie rozszerzone są jednak o kolejne elementy, które poszerzają zakres danych dotyczących widoczności w wyszukiwarce oraz pogłębiają ich analizę.

Omówmy zatem kolejne elementy audytu:

1. analiza meta tagów – kontrola elementów zawartych w części <head> strony, które wyświetlają się w wynikach wyszukiwaniach Google. Odpowiednio przygotowane title oraz meta description będą zawierać trafnie dobrane słowa kluczowe i zachęcać do wejścia na stronę. W audycie znajdą się informacje na temat tego, czy wspomniane elementy są nasycone słowami kluczowymi, mają odpowiednią długość i czy występują w obrębie całej domeny. Wskazane zostaną również duplikaty.

2. analiza strony pod kątem braku duplikatów – w audycie wskazane zostaną wszystkie ewentualne kopie strony – czy to nieprzekierowane wersje http i https, czy też kopie utworzone na subdomenach lub stworzone w trakcie procesu budowania strony i dostępne dla robotów sieciowych.

3. analiza treści na stronie – kompleksowe badanie treści pozwoli na ocenę treści – jej przydatność dla użytkownika, nasycenie słowami kluczowymi oraz porównanie z konkurencją.

4. analiza sekcji head – poza title&meta description, w <head> zawarte są również inne, istotne dla pozycjonowania elementy – meta robots, cz też linki kanoniczne.

5. poprawność struktury podstron – kontrola dostępu do stron, wygody użytkowania i znajdowania informacji na stronach oraz linkowania wewnętrznego – elementy ważne zarówno ze względu na orientację robotów sieciowych na stronie ale również ze względu na wygodę użytkownika.

6. poprawność kodu podstron – wskazanie błędów w kodzie, niepoprawne użycie elementów html, css, js czy niedziałające fragment, które mogą przeszkadzać w prawidłowym wczytywaniu się strony lub uniemożliwiać korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

7. analiza możliwości indeksowania strony – kontrola wykluczeń i zakazów wstępu dla robotów sieciowych, które mogą uniemożliwiać zbieranie danych. 

8. analiza mobilności witryny – nie tylko tego czy strona jest responsywna, ale również czy prędkość oraz wykorzystane rozwiązania umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony na mniejszych ekranach urządzeń mobilnych i przy słabszym połączeniu internetowym.

9. analiza szybkości wyświetlania się – kwestia prędkości renderowania się strony dotyczy również wersji desktopowej; testy pozwalają na wyszczególnienie elementów opóźniających wczytywanie się stron i znalezienie rozwiązań pozwalających na eliminację tych problemów.  

10. analiza search console – dane zebrane w Google Search Console pozwalają na określenie stanu strony w indeksie Google. Audyt starszych domen bez analizy GSC nie będzie kompletne – konsola dostarcza szczegółowych danych dotyczących sposobu indeksowania przez roboty sieciowe, tego jak naprawdę Google widzi strony i na jakie błędy się natyka. W przypadku nowej, świeżo postawionej strony i nowej domeny, pełna analiza GSC może okazać się niemożliwa – dane zebrane będą szczątkowe. 

11. analiza standardowa profilu linków – wykonywana podobnie jak analiza GSC – w przypadku domeny z historią. Analiza pozwala ustalić czy i jakie strony zawierają odnośniki prowadzące do danej domeny. 

12. analiza szczegółowa profilu linków – bardziej szczegółowe badanie linków umożliwia określenie dominujących źródeł pochodzenia linków oraz ocenę ich wartości.  

13. analiza szczegółowa potencjału słów kluczowych – ocena doboru słów kluczowych na podstawie ilości wyszukiwań, klikalności oraz trendów wyszukiwarki Google charakterystycznych dla danej branży.

14. badanie zawartości merytorycznej strony – w rozszerzonej wersji audytu dostarczamy również informacji na temat tego, czy na stronie zawarte są niezbędne dane, umożliwiające użytkownikom znalezienie niezbędnych informacji. Wskazane zostaną braki w opisach produktów lub usług oraz konieczność dopisania dodatkowych informacji technicznych. 

15. Crawl Budget – element ważny dla dużych serwisów, który dostarcza informacji na temat tego ile stron w danej domenie jest w stanie przeskanować robot wyszukiwarki Google. 

16. analiza szczegółowa konkurencji – co robią lepiej, co sprawia że są wyżej i/lub mają lepszą widoczność w wyszukiwarce? Analiza konkurencji pozwala na podpatrzenie rozwiązań, które sprawdzają się w danej branży.

17. analiza szczegółowa widoczności witryny – w trakcie audytu przeprowadzane jest szerokie badanie widoczności, które wymaga skorzystania z kilku niezależnych narzędzi. Analiza zebranych danych pozwala na uzyskanie pełnego obrazu widoczności stron oraz wskazówek dotyczących dalszego rozwoju.

18. wskazania zmian – rozszerzona wersja audytu pozwala również na zamieszczenie dedykowanych domenie wytycznych, których wprowadzenie ma na celu poprawienie wyników strony internetowej w wyszukiwarce Google. Wskazówki dotyczą wszystkich wymienionych wyżej elementów – doboru słów kluczowych, rozmieszczenia ich na stronie, ilości i jakości tekstów, prędkości witryny. W ramach audytu sugerowane są również miejsca pozwalające na zwiększenie dywersyfikacji źródeł linków przychodzących lub wskazanie miejsc na odnośniki, niezbędnych dla danej branży. 

ILE TRWA PRZEPROWADZENIE AUDYTU STRONY INTERNETOWEJ

Czas przeprowadzania audytu seo i otrzymania jego ostatecznej wersji, zależny będzie od zakresu w jakim ma zostać wykonany. Omawiany “audyt z najwyższej półki” zawiera również wytyczne i jego przygotowanie zająć może nawet do dwóch tygodni. 

Na czas, w jakim będzie przygotowywany audyt seo, ma również wpływ wielkość strony internetowej. Witryny o kilkudziesięciu zakładkach, ze względu na mniejszy materiał roboczy, analizuje się znacznie szybciej. Większe serwisy zazwyczaj wymagają więcej pracy. W przypadku, gdy niezbędne jest dostarczenie rozbudowanych wytycznych, terminy zazwyczaj ustalane są indywidualnie.

Co robi w tym czasie pozycjoner? Przygotowuje w tym czasie analizę wszystkich wymienionych wcześniej punktów. Pracę nad niektórymi ułatwia udostępnienie Google Search Console i Analytics – dane zebrane przez roboty Google pozwalają na szybsze nakreślenie głównych problemów i obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie poprawek. W trakcie pracy wykorzystywane są również inne narzędzia, które analizują ruch,  statystyki strony oraz dane z wyszukiwarki Google.

JAK CZYTAĆ AUDYT STRONY?

Automatyczne audyty, których niektóre agencje wykorzystują w celu przejęcia klientów, mają zazwyczaj podkreślone wszystkie negatywne elementy, które audytor był w stanie znaleźć. Dominuje w nich narracja podkreślająca braki i niedociągnięcia – często bez wskazania konkretnych miejsc, w których je dostrzeżono. W większośc przypadków sprowadza sie do krytyki działań innych pozycjonerów.

Profesjonalny audyt skupi się na wszystkich aspektach strony – wskazane zostaną prawidłowo przeprowadzone prace i miejsca, w których witryny nie odstaje od konkurencji i nie odbiega od wytycznych Google. 

Analizując na przykład stronę sklepu internetowego, pozycjoner ma świadomość, że dany silnik sklepu nie umożliwia wprowadzonych zmian. W związku z tym, informacje na ten temat zostaną zawarte w audycie, z adnotacją że silnik X, na którym postawiony jest sklep nie umożliwia wprowadzenia wymaganych zmian. Tego typu uwagi warto wziąć pod uwagę w przypadku planowania przebudowy strony www. W przypadku gdy zastosowany CMS jest rozwiązaniem niszowym (np. autorskie rozwiązania), a pozycjoner nie posiada pełnych dostępów do strony, nie będzie miał wiedzy o tym, czy dane rozwiązania techniczne umożliwiają wprowadzenie sugerowanych zmian. 

Audyt dostarczony przez Verseo będzie zawierał maksymalną dawkę informacji o wyglądzie strony w Google i wskazywał elementy, które mogą obniżać jej widoczność. O naszym profesjonalnym podejściu świadczą liczby.

seo liczby verseo

Jak zabrać się do wprowadzania sugerowanych zmian?

  1. kwestie techniczne 

Analizując stronę, pozycjoner wskazuje na problematyczne miejsca w kodzie. Niektóre z nich wynikają ze starych rozwiązań, które należy zastąpić nowszymi. Inne mogą wymagać wprowadzenia zmian i np. przesunięcie niektórych fragmentów kodu js, co pozwoli na szybsze wczytanie się witryny. W przypadku popularnych CMS-ów i szablonów, niektóre fragmenty kodu są na stałe wbudowane w dane rozwiązanie i ich zmiana wymaga zaawansowanych działań ze strony dewelopera.

Wprowadzenie niektórych sugestii może wiązać się z dodatkowymi kosztami, stąd też nasza uwaga z początku tekstu – zmiany na stronie internetowej warto konsultować z pozycjonerem już w fazie deweloperskiej.

  1. content

Lwia część audytowanych stron posiada ubogi content. Budowanie bazy tekstów wymaga czasu, jednak stworzenie treści odpowiednich dla użytkownika i robotów sieciowych zaprocentuje na wielu polach. Zawarte w audycie uwagi pozwolą ustalenie kierunku oraz priorytetyzowanie dodania niektórych treści.

  1. odnośniki do strony

W audycie zawarte zostaną informacje odnośnie liczby i jakości linków oraz porównanie ich z odnośnikami konkurencji. Wskazane zostaną również miejsca, w których właściciel strony może samodzielnie dodać link – np. prosząc kontrahentów o aktualizację danych na ich stronie i uzupełnienie ich o swój odnośnik do strony.

AUDYT SEO – PRZYGRYWKA DO POZYCJONOWANIA

Audyt seo to doskonały start do pozycjonowania strony. Mając w jednym miejscu całą wiedzę na temat aktualnego stanu strony, z łatwością można zaplanować wprowadzanie zmian. Uwaga – przeprowadzenie optymalizacji punkt po punkcie to zadanie dla wytrwałych! Przygotowanie i aktualizacja kodu, a potem uzupełnienie treści to proces, który tylko w pierwszej fazie może zająć kilka tygodni. Warto zastanowić się też nad dalszą współpracą z agencją – prace optymalizacyjne i wszelkie działania z tym związane nie będą zaburzać normalnej pracy w firmie, a efekty pojawią się szybciej!

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany