Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Brak komentarzy

Tworzenie list re-marketingowych za pomocą Google Analytics

Tworzenie list re-marketingowych za pomocą Google Analytics - zdjęcie nr 1

Co zrobić aby trafić ponownie z komunikatem do osób, które odwiedziły naszą stronę internetową? Google Analytics daje możliwość ponownego zaangażowania użytkowników za pomocą zbierania list odbiorców. Włączając funkcję remarketingu możemy gromadzić dane i dalej wyświetlać reklamy osobom, które już wcześniej odwiedziły witrynę.
Tworząc odpowiednie listy możemy doprecyzować np. okres członkostwa tzn. jak długo użytkownicy będą znajdować się na danej liście. Po upływie wyznaczonego okresu członkostwa użytkownicy zostaną usunięci. W kampaniach na sieć reklamową maksymalny okres przypisania do danej listy wynosi 540 dni, natomiast w wyszukiwarce Google 180 dni. Możemy stosować różne okresy członkostwa i kierować odpowiedni przekaz reklamowy do wybranej grypy użytkowników. Aby kampania na sieć reklamową ruszyła należy zebrać 100 aktywnych użytkowników (100 ciasteczek cookie), natomiast w kampaniach na wyszukiwarkę listy muszą liczyć 1000 aktywnych odbiorców.

Dzięki listom remarketingowym możemy np. poinformować potencjalnych klientów o aktualnym rabacie, wyprzedaży, nowościach itd.

Aby utworzyć pierwszą listę odbiorców należy zalogować się do konta Google Analytics, przejść do zakładki Administracja i tam kliknąć w Definicja List Odbiorców, dalej wybieramy opcję Odbiorcy.

1

Google Analytics powinnyśmy połączyć z odpowiednim kontem Google AdWords na którym będziemy tworzyć kampanię.

odbiorcy

3

4

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Jeżeli tworzymy następną listę odbiorców należy nacisnąć +nowi odbiorcy. Każdą grupę użytkowników dobrze opisać i przypisać jej odpowiedni okres członkostwa, możemy też podzielić odbiorców np. na tych, którzy są nowi jak i na tych powracających.

56

Google Analytics podpowiada nam następujące typy list remarketingowych:

 • Lista inteligentna – tutaj na podstawie danych historycznych o konwersjach danej firmy szacuje, którzy użytkownicy mogą dokonać konwersji podczas następnych wizyt.
 • Wszyscy użytkownicy – to wszystkie osoby, które odwiedziły stronę w danym okresie czasu.
 • Nowi użytkownicy – reklamy w takim przypadku będą kierowane do osób, które mają jedną sesję w witrynie firmy.
 • Powracający użytkownicy – to użytkownicy, którzy wracają na stronę
 • Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną sekcję – możemy dla przykładu zbierać listy z osobami, które były w zakładce kontakt, dodały produkt do koszyka.
 • Użytkownicy, którzy zrealizowali transakcję – kiedy mamy sklep możemy też zbierać użytkowników na podstawie danych transakcji z e-commerce.

Możemy też utworzyć indywidualne listy z określonymi przez nas regułami np. zbieramy listy z osobami w danym wieku, z konkretnego województwa, na podstawie urządzeń z jakich korzystają, na podstawie źródeł wejść itd. Warto utworzyć sobie kilka list remarketingowych aby móc w przyszłości sprawdzić, które najlepiej konwertują.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany