Ten tekst przeczytasz poniżej 1 minuty

Brak komentarzy

Przydzielanie dostępu do konta Google Analytics

New call-to-action
New call-to-action

Przydzielanie dostępu do Google Analytics krok po kroku.

Dostęp do Google Analytics jest bardzo ważny np. jeśli zależy nam na jak najlepiej prowadzonej kampanii. Przydzielanie dostępu do konta Google Analytics z naszą instrukcją nie sprawi żadnych kłopotów.

Aby przydzielić dostęp do konta Google Analytics należy zalogować się do odpowiedniego konta gmail. Następnie wybieramy z podglądu stronę do której będziemy udzielać dostęp, na pasku zadań klikamy na Administracja.
google analytics panel

New call-to-action
New call-to-action

Dostęp przyznajemy z poziomu konta. Zaznaczamy z pierwszej kolumny zarządzanie użytkownikami.
google analytics panel1

Tutaj w miejscu: Przyznaj uprawnienia dla: podajemy mail, któremu chcemy udostępnić dane do Google Analytics. Odznaczamy odpowiednie funkcje, którymi może posługiwać się nowy użytkownik naciskamy na dodaj.
Przydzielanie dostępu do konta Google Analytics

New call-to-action
Zarejestruj się w Akademii Verseo

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany