Ten tekst przeczytasz w 7 minut

Czym jest marketing?

Wszystkie firmy – niezależnie od branży – łączy jedno: wszystkie chcą osiągnąć konkretne cele biznesowe. Ich realizacja nie będzie możliwa bez podjęcia odpowiednich działań. Z pomocą przychodzi marketing. Czym jest? Jakie są jego rodzaje i jak działają? Które formy są najbardziej skuteczne? Wyjaśniamy zatem co to jest marketing w firmie i w jaki sposób go prowadzić. 🙂

Definicje marketingu – czym jest marketing?

Marketing to pojęcie, które definiowane jest na różne sposoby:

 • według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA) to wszelkie działania służące tworzeniu, komunikowaniu oraz dostarczaniu produktów mających wartość dla klienta i partnerów;
 • Philip Kotler i Kevin Lane Keller definiują marketing jako działania polegające na rozpoznaniu i zaspokojeniu ludzkich potrzeb.
 • istnieje jeszcze m.in. menadżerska definicja marketingu, według której prowadzenie konkretnych działań ma na celu zwiększenie sprzedaży pewnych dóbr.

W swej najprostszej postaci, celem marketingu jest przekazanie informacji określonej grupie ludzi. Nadawca, z reguły jest to marka, przedsiębiorstwo czy inna organizacja, wyznacza treść, formę komunikatu oraz sposób osiągnięcia założonego zadania. Może nim być wzrost sprzedaży, budowanie świadomości, poprawa rozpoznawalności, uatrakcyjnienie procesu rekrutacji czy walka z konkurencją, ale nie tylko. Każda kampania jest inna, dlatego firmy wykorzystują tak szeroki wachlarz narzędzi.

Rodzaje marketingu

Marketing to bardzo pojemne pojęcie, dlatego wyróżnia się kilka jego rodzajów. Niektóre są owocem współczesności – powstały na skutek upowszechnienia się Internetu. Inne obecne są zdecydowanie dłużej. Wybór typu marketingu jest bardzo często podyktowany grupą odbiorców, do których chce się dotrzeć.

Decyzja o użyciu danego medium nie przekreśla innych. Co więcej, większość firm wykorzystuje wiele kanałów komunikacji jednocześnie, tak aby zwiększyć ich wzajemny potencjał. Takie podejście nosi nazwę marketingu wielokanałowego (multichannel marketing).

Marketing internetowy

Marketing internetowy (e-marketing) to obecnie jeden z najpopularniejszych rodzajów. Są to wszelkie działania, które uwzględniają opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocję w internecie oraz napędzanie sprzedaży. W ten sposób można również zwiększyć widoczność firmy w sieci, m.in. za pomocą strony internetowej. Na marginesie, równie często używaną nazwą jest online marketing.

Ze względu na stale rosnącą rolę internetu jako źródła informacji, marketing internetowy dla wielu firm jest podstawowym, a czasem nawet jedynym, rodzajem prowadzonych działań. Jest to naturalne środowisko dla biznesów działających wyłącznie online, takich jak sklepy internetowe (e-commerce) czy też firmy funkcjonujące w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa).

Marketing personalny

Marketing personalny to budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku marki w oczach obecnych, potencjalnych pracowników i partnerów. To nie tylko promocja treści prezentujących środowisko pracy, ale także organizacja i dystrybucja materiałów, które wychodzą poza ramy standardowego employer brandingu. Przykładem może być angażujący content wideo bezpośrednio niezwiązany z działalnością przedsiębiorstwa np. CodeTwo.

Marketing sensoryczny

Mianem marketingu sensorycznego określa się działania, które angażują wszystkie zmysły potencjalnych klientów. Tradycyjny marketing nastawiony jest na dwa główne: wzrok i słuch. Sięgając do tych rzadziej  wykorzystywanych w marketingu, można wywołać trwałe skojarzenia przyczyniające się do zwiększenia rozpoznawalności marki.

Jedną z form marketingu sensorycznego jest marketing zapachowy. Polega na aromatyzowaniu pomieszczeń po to, aby stworzyć przyjemną atmosferę, np. w miejscu sprzedaży lub w punkcie obsługi klienta. Inną popularną metodą są próbki produktów spożywczych czy jazdy próbne samochodów.

Marketing sportowy i e-sport

Celem marketingu sportowego jest promowanie konkretnych produktów, usług np. poprzez sponsoring sportu i e-sportu (np. drużyn sportowych, lig, sportowców). Duże wydarzenia przyciągają ogromne rzesze kibiców, dlatego firmy często decydują się na umieszczenie swojego logotypu na koszulkach zawodników, nośnikach wokół boiska, areny czy przestrzeni wirtualnej w grach komputerowych. Potencjał tej formy opiera się na popularności eventów sportowych i transmisjach spotkań w telewizji i internecie (streaming).

Marketing szeptany

Pod pojęciem marketingu szeptanego kryją się działania, które nakierowane są nadanie informacji drugiego obiegu. Po wypuszczeniu przez markę, komunikat rozpowszechniany jest niezależnie przez samych odbiorców. Kanwą takich działań jest często sensacja, charakter humorystyczny czy niezwykła atrakcyjność oferty. Kanałem przekazu są najczęściej bezpośrednia dyskusje (online i offline), fora, komunikatory i social media.

Z tym pojęciem nieodzownie związany jest viral marketing nastawiony na wirusowe rozprzestrzenianie się informacji, contentu i tym samym samorzutne poszerzanie zasięgu kampanii. A także buzz marketing, czyli wywoływanie poruszenia wokół przedmiotu akcji marketingowej. Niekiedy, wedle zasady „nie ważne, co mówią – ważne, żeby mówili”, marki same wywołują sytuacje, które prowadzą do zaognionej dyskusji i tym samym do wymieniania firmy w różnych publikacjach.

Marketing mobilny

Marketing mobilny to szereg działań, których głównym celem jest dotarcie do odbiorcy na urządzeniach mobilnych, czyli telefonach i smartfonach. Ze względu na popularność i uniwersalność, wiodącym kanałem komunikacji firmy z klientami są wiadomości tekstowe. Wśród dostępnych narzędzi znajdują się np. masowe wysyłki SMS, remarketing SMS, konkursy i ankiety SMS, wysyłki MMS czy wiadomości głosowe.

Podstawą sprawnej komunikacji SMS jest profesjonalna bramka SMS. Dzięki niej firmy i instytucje publiczne zyskują dostęp do szeregu funkcjonalności ułatwiających i organizujących prowadzenie kampanii SMS. Marketing mobilny, choć związany z leciwym już standardem, jest źródłem wartościowego ruchu na stronach internetowych oraz skutecznym sposobem na poprawę sprzedaży w e-commerce i sklepach stacjonarnych.

Wymienione formy marketingu to tak naprawdę czubek góry lodowej i w żaden sposób nie wyczerpują tematyki. Należy również pamiętać, że każdy z nich posiada jeszcze swoje odnogi i trudno znaleźć specjalistę, który dobrze odnajdywał się w kilku na raz. Dlatego dana forma marketingu, którą wybierzemy, powinna być ściśle związana z grupą odbiorców naszych produktów lub usług.

Marketing internetowy – „być albo nie być” współczesnych firm

Chociaż marketing niejedno ma imię, to właśnie marketing internetowy stanowi obecnie fundament działań prowadzonych przez firmy na całym świecie. Jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu – z uwagi na fakt, iż właśnie w sieci można znaleźć wielu potencjalnych klientów i najprecyzyjniej do nich dotrzeć. Narzędzia, takie jak Google Analytics, znacznie ułatwiają też pomiar efektywności prowadzonych kampanii, a przez to optymalizacje kosztów.

Głównym celem marketingu internetowego jest poprawa wizerunku przedsiębiorstwa. Koncentruje się to na budowaniu oraz utrwalaniu relacji marka – odbiorca. Jest to więź, w której rola potencjalnego klienta jest znacznie większa w porównaniu z klasycznym marketingiem. Tutaj klient przestaje być tylko biernym odbiorcą komunikatów. Może prowadzić dialog z marką w wybranych przez siebie kanałach. Zdarza się też, że sprowokowany kreacją marki, sam tworzy i rozpowszechnia powiązane treści.

Na założeniu budowania relacji oparta jest nowa gałąź marketingu, czyli marketing konwersacyjny (conversational marketing). Polega na wejściu w głęboko angażującą relację z odbiorcą, czasem nawet o charakterze nieformalnym. W ten sposób, w jednym procesie łączone są rozmowy, sprzedaż, obsługa klienta i właśnie działania zmierzające do budowania przyjaznego wizerunku firmy.

Jeśli chodzi o marketing internetowy, wymienić można wiele stosowanych technik i narzędzi. Najpopularniejsze to:

 • pozycjonowanie stron WWW,
 • reklamy Google Ads,
 • kampanie mailingowe,
 • content marketing,
 • marketing wirusowy,
 • emarketing,
 • video marketing,
 • social media marketing,
 • influnecer marketing.

Warto przy tym podkreślić, że działania w ramach marketingu internetowego należy prowadzić wielopłaszczyznowo. Tylko wtedy zwiększą szansę na uzyskania zadowalających efektów, które zbliżą do osiągnięcia założonych celów biznesowych. Niezwykle ważne jest jednak prowadzenie spójnej i transparentnej komunikacji nastawionej na poszanowanie prywatności odbiorców.

Marketing to nie tylko sprzedaż…

Chociaż marketing kojarzy się z działaniami mającymi na celu sprzedaż, jego rola jest znacznie szersza. Obejmuje także między innymi: komunikację i znajomość rynku, analizę prowadzonych działań, przygotowanie i realizowanie konkretnych strategii.

Ograniczanie się wyłącznie do sprzedaży nie przyniesie długofalowych efektów. Tutaj potrzebna jest dokładnie przemyślana strategia, która obejmuje wiele różnorodnych działań prowadzonych z wykorzystaniem zróżnicowanych technik i narzędzi.

Rozpoczynając swoją działalność w sieci, wiele firm mierzy się z dylematem: prowadzić marketing samemu czy wynająć profesjonalistów. Decydując się na rozbudowę własnego działu marketingu, należy liczyć się z powolniejszym tempem działań wynikającym z czasu potrzebnego na wdrożenie i zdobycie doświadczenia przez zatrudnionych pracowników. Wynajęta zewnętrzna firma daje natomiast pewność stabilnej jakości i merytorycznego doradztwa od pierwszego dnia współpracy.

Od czego zależy skuteczność działań marketingowych?

Nie ma jednej uniwersalnej recepty, dzięki której prowadzone działania marketingowe byłyby w 100% skuteczne. Efektywność uzależniona jest od wielu czynników, wśród których istotną rolę odgrywają m.in.:

 • opracowana strategia,
 • wykorzystywane narzędzia,
 • jakość kreacji,
 • dopasowanie do grupy docelowej,
 • wybór kanałów budujących relacje z odbiorcami,
 • analiza efektywności,
 • ciągłość prowadzonych działań,
 • pozycja firmy na rynku,
 • sentyment konsumentów.

Należy podkreślić, że działania marketingowe nie mogą być prowadzone intuicyjnie. W tym obszarze liczą się przede wszystkim liczby, dlatego koniecznością jest regularne mierzenie skuteczności prowadzonego marketingu. Warto zwrócić uwagę m.in. na takie aspekty jak:

 • zasięg,
 • reakcje,
 • długość oddziaływania,
 • jakość mediów,
 • sposób i czas odbioru prowadzonej akcji.

Dość miarodajnym wskaźnikiem jest także zwrot z inwestycji (ROI – Return Of Investment). Pomaga oszacować stosunek zysków do poniesionych kosztów reklamy. Równie istotnym wyznacznikiem związanym z badaniem efektywności jest konwersja. Pokazuje, jaki procent odbiorców zdecydowało się podjąć kolejny krok zaplanowany w kampanii np. kliknięcie, rejestracja, umówienie spotkania.

Poza tym, warto mieć na względzie czas, w którym prowadzona jest kampania. Rozhuśtane nastroje i ważne wydarzenia społeczne mogą przysłonić nawet najlepszą akcję marketingową, dlatego w fazie planowania należy kierować się zdrowym rozsądkiem i wrażliwością.

Marketing klasyczny czy internetowy?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wiele zależy od specyfiki przedsiębiorstwa. Na korzyść marketingu internetowego przemawia na pewno znacznie szerszy zasięg oraz znacznie lepsze dopasowanie do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta (tzw. marketing spersonalizowany). Działania w sieci jest też zdecydowanie łatwiej mierzyć, czas reakcji na zmiany jest też krótszy.

Jeżeli masz taką możliwość, połącz działania w ramach marketingu klasycznego i internetowego. Dzięki temu zwiększysz szansę na osiągnięcie założonego celu – zgodnego z opracowaną strategią. Zapewne koszty będą większe, ale możesz spodziewać się równie wysokich zwrotów z inwestycji. Tym bardziej, że na marketing należy patrzeć w kontekście dłuższego czasu. Dobre treści, nawet te stworzone na potrzeby sprzedaży, krążą czasem na długo po zakończeniu kampanii.

Audyt Google Ads

Dołącz do załogi ponad 30 000 subskrybentów!

Wyrusz w podróż do marketingowego świata pełnego ciekawostek o pozycjonowaniu stron, reklamie w Google, na Facebooku oraz YouTube!

Administratorem danych osobowych jest Verseo ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60 – 122), przy ul. Węglowej 1/3.Zobacz więcej... Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”) w celu związanym ze świadczeniem usługi newsletter. Administrator gwarantuje spełnienie praw osób, których dane dotyczą. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych jest w Polityce prywatności.

Praktyczne porady i darmowe materiały otrzymasz w pakiecie.

Komentarze

 1. Iza

  Ciekawy artykuł 🙂

 2. Kuba

  Artykuł sam z siebie bardzo fajny, jednak dla kogoś kto sam to potrafi ogarnąć.

 3. Krzysiu

  Marketing jest bardzo fajnym zajęciem. Kiedyś sam się tym zajmowałem, promowałem, reklamowałem, jednak brak czasu sprawił, że założyłem swoją firmę o innym profilu. Sam artykuł dobrze przedstawia całą domenę zabawy „w marketing”, mnie obecnie jednak musi już ktoś pomagać bo niestety nie dysponuję odpowiednią ilością czasu.

 4. Bartek

  Dzięki wielkie za artykuł! Pełna micha dobrej treści 🙂 Marketing to temat o którym można rozmawiać dniami i nocami, a i tak na końcu każdy będzie miał swoją wizję 🙂

case study branża obuwnicza
Case study – branża obuwnicza (Google Ads, SEO)
Magdalena Walczak

W branży obuwniczej panuje obecnie spora konkurencja – swoją ofertę przedstawiają duże sieciówki, małe butiki, sprzedawcy online i stacjonarni. Pośród […]

powiadomienia push
Powiadomienia PUSH alternatywą dla newsletterów?
Dominika Słomka

Komunikaty marketingowe mają jeden podstawowy cel: zwrócić uwagę odbiorcy i zachęcić do podjęcia określonych działań. Mogą przybierać wiele form. Pytanie […]

3 strategie marketingowe do wykorzystania w e-commerce
Dominika Słomka

Firmy działające w branży e-commerce muszą radzić sobie z dużą konkurencją. Konieczna jest zatem wiedza, jak dotrzeć do swojej grupy […]

Verseo.pl strategicznym partnerem Wirecard na Europę Środkową i Wschodnią
Joanna Michalska

Wirecard uruchamia Checkout Portal oferujący rozwiązania w zakresie płatności przez Internet zintegrowanych z usługami Google. To w pełni zautomatyzowany system […]

25 darmowych narzędzi dla marketingowca
Dominika Słomka

Chcesz jeszcze efektywniej prowadzić działania marketingowe? Pomogą Ci w tym odpowiednie narzędzia, które nie tylko usprawniają pracę, ale również pozwalają […]

5 najczęstszych błędów, których należy unikać na LinkedIn
Dominika Słomka

Największa na świecie sieć biznesowych kontaktów zrzesza obecnie ponad 610 milionów użytkowników pochodzących z 200 krajów. LinkedIn w Polsce również […]