Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Brak komentarzy

Ile trwa SEO i dlaczego długo?

Ile trwa SEO i dlaczego długo? - zdjęcie nr 1

Ile trwa SEO i dlaczego długo? - zdjęcie nr 2

Ile trwa SEO i dlaczego długo? - zdjęcie nr 3

Spis treści

Czytasz teraz:

Ile trwa SEO i dlaczego długo?

Zamknij

Ile trwa SEO? Sprint czy maraton?

Wspólnym marzeniem – pozycjonerów i klientów korzystających z usługi pozycjonowania – jest SEO błyskawiczne. Rezultat w postaci obecności w top 10 pojawiający się w ciągu miesiąca od podpisania umowy, na dodatek trwały i “nie za miliony monet” – czyż to nie brzmi pięknie? I czy to jest w ogóle realne? Zdaje się, że odpowiedź na pytanie ile trwa seo będzie bardzo przydatna! 

(Dalszą część artykułu znajdziesz pod formularzem)

Wypełnij formularz i odbierz wycenę

Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix marketingowy. Zupełnie za darmo.

Twoje dane są bezpieczne. Więcej o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Verseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Węglowej 1/3.

O Verseo

Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000910174, NIP: 7773257986. Możesz skontaktować się z nami listownie na podany wyżej adres lub e-mailem na adres: ochronadanych@verseo.pl

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. obsługi Twojego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z naszym uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Przy czym, bez ich podania nie będziesz mógł wysłać wiadomości do nas, a my nie będziemy mogli Tobie udzielić odpowiedzieć.

Twoje dane możemy przekazywać zaufanym odbiorcom:

 1. dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, wysyłki informacji marketingowych.
 2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas:

 1. niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 2. w przypadku przetwarzanie danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zawarliśmy w Polityce prywatności.

Początek pozycjonowania

Prawdopodobnie każdy opiekun klienta na świecie zajmujący się obsługą usługi SEO usłyszał pytanie „minął miesiąc od zawarcia umowy więc dlaczego jeszcze nie ma efektów?”. Faktycznie, trudno jest spodziewać się efektów pozycjonowania w ciągu miesiąca od zawarcia umowy. Wiąże się to ze specyfiką tej usługi, która jest rozłożona w czasie na kilka etapów. W tym wpisie chcemy przybliżyć część z nich, pokazując na osi czasu ich kolejność i odstępy pomiędzy poszczególnymi kamieniami milowymi. Nie jest to wierna rekonstrukcja krok po kroku, raczej pewien zarys (zwłaszcza, że każda przypadek strony internetowej jest traktowany indywidualnie) . W omawianym przypadku uznajemy, że od razu po podpisaniu umowy specjalista SEO otrzymał dostępy do strony internetowej i były one wystarczające tj. pozycjoner nie musiał prosić o dodatkowe uprawnienia lub zwracać się do klienta z prośbą o wdrożenie przez niego części zmian (bo dostępy, którymi dysponował, nie pozwalały na to).

Etap 1:  Audyt strony i profilu linków – czas jego trwania uzależniony jest w dużej mierze od wielkości strony i ilości linków, które zdążyła już uzbierać dana strona. Do wykonania obu audytów przydatne są dostępy do strony internetowej. Audyty są podstawą do dalszych działań i opracowania strategii pozycjonowania dla danej umowy. Wykryte w ich trakcie problemy z budową strony lub/i karami od Google negatywnie wpływają na tempo procesu pozycjonowania.

Etap 2: Optymalizacja strony internetowej – czyli wprowadzenie w życie zaleceń z audytu. To najprościej rzecz ujmując uczynienie strony bardziej przyjaznej dla robotów sieciowych Google. Ze względu na to, że część zmian optymalizacyjnych wymaga zmian widocznych dla użytkowina, z ich wprowadzeniem czekamy na akceptację klienta. Czas realizacji tego etapu zależy m.in. od zakresu prac, technologii wykonania strony, dostępów do strony internetowej, akceptacji zmian ze strony klienta itp.

Etap 3: Optymalizacja meta tagów – bardzo ważny element prac pozycjonera. Ten etap obejmuje przygotowanie i wdrożenie na stronę internetową nowych meta tagów.  Czas, jaki zajmuje ta optymalizacja, zależy m.in. od wielkości strony internetowej, jej budowy, ilości słów kluczowych, ewentualnej przebudowy witryny.

Etap 4: Nowe treści na stronę internetową – to także dość czasochłonny element optymalizacji pod kątem skutecznego pozycjonowania. Czas realizacji tego etapu wiąże się przede wszystkim z objętością tekstów (zdarza się nierzadko, że copywriterzy dla jednej umowy muszą przygotować kilkadziesiąt tekstów) i tempem pracy pisarzy, akceptacją przez klienta (im szybciej klient wyrazi aprobatę dla treści, tym szybciej można je dodawać na stronę), ilością ewentualnych poprawek w tekstach, dostępami do strony internetowej itp.

Etap 5: Indeksowanie zmian  na stronie internetowej przez roboty sieciowe – czasu wymaga tu nie sama czynność zgłoszenia zmian za pomocą panelu Google Search Console, ale reakcja robotów sieciowych Google. Choć zdarzały się przypadki, że zmiana wprowadzona wcześnie rano przekładała się na wzrost pozycji przy wieczornym badaniu lub następnego dnia widoczny był już skok pozycji, to należy traktować to raczej jako spektakularne i wyjątkowo korzystne wyjątki od reguły. Zdarza się, że roboty sieciowe Google dopiero po kilku tygodniach indeksują zmiany i wtedy można zaobserwować wzrosty pozycji.

Etap 6: Linkowanie – linki wykorzystywane przez pozycjonerów pochodzą z różnych źródeł (celowa dywersyfikacja mająca na celu zwiększenie skuteczności tego procesu). Linkowanie nie ma charakteru jednorazowej operacji – “zasypania strony linkami raz a dobrze”. Linkowanie odbywa się w odstępach czasu, który jest potrzebny by roboty sieciowe zaindeksowały zmiany z tym związane.

Podsumowanie

Po zakończeniu tych prac nie można ogłosić zakończenia procesu pozycjonowania. W zależności od tego czy słowa kluczowe zapisane w umowie doczekały się wzrostów pozycji, dokonuje się zmian w planie pozycjonowania, skupia się swoją uwagę na wybranych słowach kluczowych i dla nich w zależności od decyzji pozycjonera ordynuje się terapię składającą się ze zmian w optymalizacji, dodatkowych treści, nowych meta tagów czy dalszego linkowania.

Normalną rzeczą są też zmiany w obrębie strony internetowej (przebudowa, zupełnie nowa strona) czy zmiany w zestawie słów kluczowych do pozycjonowania. To także wpływa na proces pozycjonowania i może wydłużyć drogę do top 10.

Należy pamiętać o tym, że to roboty sieciowe decydują o tempie indeksowania zmian i pozycjoner nie ma narzędzi, które bezwzględnie zmuszą je do posłuszeństwa. To jest też autonomiczna decyzja Google którą podstronę (lub stronę główną) wyświetli w odpowiedzi na dane zapytanie wpisane w wyszukiwarkę.

Bądź pierwszym który napisze komentarz.

Wymagany, ale nie będzie opublikowany